Các chi bộ thuộc Đảng bộ Trường ĐHKHTN tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022-2025 ...
Các chi bộ thuộc Đảng bộ Trường ĐHKHTN tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022-2025 ...

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về “thi hành Điều lệ Đảng”, vừa ...

Hội đồng Giáo sư ngành Sinh học khai mạc phiên họp xét đạt chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo ...
Hội đồng Giáo sư ngành Sinh học khai mạc phiên họp xét đạt chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo ...

Sáng 22/09/2022, phiên họp xét đạt chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư của Hội đồng Giáo sư ngành Sinh học đã được khai ...

Gặp mặt tân sinh viên K67 ở 08 Khoa...
Gặp mặt tân sinh viên K67 ở 08 Khoa...

Trong hai ngày 19 và 20/9/2022, 08 Khoa của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHKHTN) đã đồng loạt tổ chức các buổi gặp ...