2. Chương trình đào tạo đạt trình độ quốc tế ngành Sinh học

Nội dung và chuẩn chất lượng nghề nghiệp
chương trình đào tạo đạt trình độ quốc tế ngành Sinh học

 

1. Đối tượng tuyển sinh, yêu cầu đối với người học:

- Theo Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và  các quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Những thí sinh đăng ký dự thi đại học vào đúng ngành và trúng tuyển. Điểm trúng tuyển: theo ngành, kết hợp với điểm trúng tuyển vào trường theo khối thi. Nếu thí sinh đủ điểm vào trường theo khối thi nhưng không đủ điểm vào ngành đã đăng ký dự thi sẽ được chuyển vào ngành khác cùng khối thi nếu còn chỉ tiêu.

Tuyển thẳng những thí sinh là thành viên đội tuyển đi thi Olympic Quốc tế các môn: Toán học, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học.

Tuyển thẳng những thí sinh đạt từ giải ba trở lên trong kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia các môn: Toán học, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học và có tổng điểm thi tuyển sinh đại học khối A năm 2009 đạt từ điểm sàn trở lên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xét tuyển những thí sinh dự thi tuyển sinh đại học khối A, B đã trúng tuyển vào các ngành Sinh học, Công nghệ Sinh học, Sư phạm Sinh học của Đại học Quốc gia Hà Nội, nếu có nguyện vọng theo học và đạt điểm chuẩn quy định của chương trình.

- Học tập nghiêm túc, chủ động, sáng tạo; tự giác tự học và học tập suốt đời, đúng đắn, trung thực trong khoa học; nhận thức đúng đắn về các giá trị xã hội và thái độ ứng xử; chấp hành và thực hiện nghiêm chỉnh Quy chế, Quy định về đào tạo; tìm hiểu, xác định rõ trách nhiệm nghề nghiệp và ý thức cộng đồng tác phong học tập, làm việc nghiêm túc yêu ngành nghề, sãn sàng phục vụ đất nước.

2. Mục tiêu đào tạo, kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ và vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp:

Hiểu biết một cách sâu rộng nhằm giải thích được những nguyên lý cơ bản và các quá trình sinh học ở các mức độ khác nhau của khoa học sự sống đồng thời có phương pháp tự học chủ động, sáng tạo trong quá trình học tập và nghiên cứu.

Nắm vững và cập nhật những kiến thức khoa học cơ bản, cơ sở, ứng dụng, các phương pháp nghiên cứu truyền thống cũng như hiện đại về một trong các lĩnh vực sau: Sinh học phân tử ;  Sinh học tế bào ; Sinh học cơ thể thực vật, động vật và người ; Sinh thái học và tiến hóa.

Thực hành tốt trong các lĩnh vực sinh học cơ bản và sinh học ứng dụng.

Thành thạo các kỹ năng nghiên cứu, thu thập, tổng hợp và phân tích các số liệu, cả trong phòng thí nghiệm và ngoài thực địa, đặc biệt là những kỹ năng thuộc chuyên ngành được đào tạo.

Có kỹ năng trình bày, thể hiện các ý tưởng và kết quả học tập, nghiên cứu.

Có khả năng tự học, tự nghiên cứu, làm việc độc lập, theo nhóm, hợp tác và khả năng giao tiếp trong công việc.

             Ngôn ngữ giảng dạy và học tập: tiếng Việt và tiếng Anh (Sinh viên được dành nhiều thời gian trong năm thứ nhất để học nâng cao trình độ tiếng Anh)

Ngoại ngữ: khi tốt nghiệp sinh viên có trình độ tiếng Anh đạt chuẩn IELTS ≥ 6.0 điểm hoặc tương đương.

3. Chuẩn chất lượng nghề nghiệp:

Giảng dạy Sinh học ở các trường đại học Khoa học cơ bản hàng đầu trong cả nước và các trường Đại học về Nông, Lâm, Thuỷ sản, Y, Dược ….

Nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực về Sinh học, Sinh thái học, Tài nguyên và môi trường, Sinh học thực nghiệm, Công nghệ Sinh học, Sinh y ở các Viện nghiên cứu, các Trung tâm và Cơ quan nghiên cứu của các Bộ, Ngành, các Trường đại học.

Có đầy đủ khả năng để tiếp tục học tập và nghiên cứu tại các trường đại học tiên tiến trên thế giới.

Làm việc ở các cơ quan quản lý có liên quan đến Sinh học và Môi trường của các Ngành, các Bộ cũng như các cơ sở sản xuất.

Làm việc ở các Trung tâm, Tỉnh, Thành phố như là chuyên viên về Sinh học và Sinh thái môi trường

Sinh viên tốt nghiệp chương trình này có khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh trong chuyên môn và giao tiếp quốc tế đồng thời đáp ứng yêu cầu làm việc cao ở trong và ngoài nước.

4. Khung chương trình đào tạo:

Số

TT

môn học

Tên môn học

Giảng viên và/hoặc

trợ giảng

Tên giáo trình, tài liệu học tập, địa chỉ tìm kiếm tài liệu

      1

PHI1004

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1

      2

PHI1005

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2

      3

POL1001

Tư tưởng Hồ Chí Minh

      4

HIS1002

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

      5

INT1004

Tin học cơ sở 2

      6

FLF1105

Tiếng Anh A1

      7

FLF1106

Tiếng Anh A2

      8

FLF1107

Tiếng Anh B1

      9

FLF1108

Tiếng Anh B2

    10

FLF1109

Tiếng Anh C1

    11

PES1001

Giáo dục thể chất 1

    12

PES1002

Giáo dục thể chất 2

    13

CME1001

Giáo dục quốc phòng – an ninh 1

    14

CME1002

Giáo dục quốc phòng – an ninh 2

    15

CME1003

Giáo dục quốc phòng – an ninh 3

    16

CSS1001

Kỹ năng mềm

    17

HIS1052

Cơ sở văn hóa Việt Nam

    18

PHI1051

Lôgic học đại cương

    19

PSY1050

Tâm lý học đại cương

    20

SOC1050

Xã hội học đại cương

    21

MAT1096

Đại số

    22

MAT1097

Giải tích 1

    23

MAT1098

Giải tích 2

    24

MAT1101

Xác suất thống kê

    25

PHY1100

Vật lý Cơ – Nhiệt

    26

PHY1103

Vật lý Điện & Quang

    27

PHY1104

Thực hành Vật lý đại cương

    28

CHE1080

Hóa học đại cương

    29

CHE1081

Hóa học hữu cơ

    30

CHE1057

Hóa học phân tích

    31

BIO2050

Tế bào và cơ thể

    32

BIO2051

Cá thể và quần thể

    33

BIO2052

Di truyền học đại cương

    34

BIO2053

Thực vật học

    35

BIO2054

Động vật học động vật không xương sống

    36

BIO2055

Động vật học động vật có xương sống

    37

BIO2056

Sinh thái học

    38

BIO2057

Hóa sinh học

    39

BIO2058

Sinh học tế bào

    40

BIO2059

Sinh học phân tử

    41

BIO2060

Vi sinh vật học

    42

BIO2061

Miễn dịch học

    43

BIO2062

Sinh học phát triển

    44

BIO2063

Nhập môn Công nghệ sinh học

    45

BIO2064

Lý sinh học

    46

BIO2065

Sinh lý học động vật

    47

BIO2066

Sinh lý học thực vật

    48

BIO2067

Sinh học người

    49

BIO2068

Tập tính học động vật

    50

BIO2069

Sinh thái học quần thể và quần xã

    51

BIO2070

Các nguyên lý của Sinh học bảo tồn

    52

BIO2071

Sinh học biển

    53

BIO2072

Sinh thái học nhiệt đới và Bảo tồn

    54

BIO2073

Nhập môn Sinh thái học môi trường

    55

BIO2074

Nguyên tắc phân loại sinh vật

    56

BIO2075

Proteomic và Sinh học cấu trúc

    57

BIO2076

Đa dạng sinh học và phát triển bền vững

    58

BIO2077

Tin sinh học

    59

BIO2078

Thống kê sinh học

    60

BIO2079

Tiểu luận lựa chọn

    61

BIO3101

Di truyền học người

    62

BIO3102

Di truyền phân tử

    63

BIO3103

Seminar Sinh học phân tử và Di truyền học

    64

BIO3104

Seminar Công nghệ sinh học

    65

BIO3105

Thực nghiệm Di truyền học

    66

BIO3106

Thực nghiệm Sinh học phân tử

    67

BIO3107

Kỹ thuật DNA tái tổ hợp

    68

BIO3108

Thực hành nghiên cứu độc lập trong phòng thí nghiệm hoặc ngoài thực địa

    69

BIO3109

Hóa sinh học và Trao đổi chất của tế bào

    70

BIO3110

Enzym học

    71

BIO3111

Hóa sinh học các hợp chất có hoạt tính sinh học

    72

BIO3112

Seminar Hóa sinh học

    73

BIO3104

Seminar Công nghệ sinh học

    74

BIO3113

Thực nghiệm hóa sinh học

    75

BIO3114

Thực nghiệm dự án quá trình công nghệ sinh học

    76

BIO3107

Kỹ thuật DNA tái tổ hợp

    77

BIO3108

Thực hành nghiên cứu độc lập trong phòng thí nghiệm hoặc ngoài thực địa

    78

BIO3115

Vi sinh vật y học

    79

BIO3116

Vi sinh vật học môi trường

    80

BIO3117

Seminar Vi sinh vật học môi trường

    81

BIO3104

Seminar Công nghệ sinh học

    82

BIO3118

Thực nghiệm vi sinh vật học

    83

BIO3106

Thực nghiệm Sinh học phân tử

    84

BIO3108

Thực hành nghiên cứu độc lập trong phòng thí nghiệm hoặc ngoài thực địa

    85

BIO3119

Vận chuyển qua màng và cân bằng nội môi

    86

BIO3120

Công nghệ sinh học phân tử

    87

BIO3121

Seminar Sự truyền tin tế bào

    88

BIO3104

Seminar Công nghệ sinh học

    89

BIO3106

Thực nghiệm Sinh học phân tử

    90

BIO3122

Thực nghiệm Sinh học tế bào

    91

BIO3107

Kỹ thuật DNA tái tổ hợp

    92

BIO3108

Thực hành nghiên cứu độc lập trong phòng thí nghiệm hoặc ngoài thực địa

    93

BIO3123

Mô học

    94

BIO3120

Công nghệ sinh học phân tử

    95

BIO3124

Seminar Tế bào gốc

    96

BIO3104

Seminar Công nghệ sinh học

    97

BIO3122

Thực nghiệm Sinh học tế bào

    98

BIO3106

Thực nghiệm Sinh học phân tử

    99

BIO3108

Thực hành nghiên cứu độc lập trong phòng thí nghiệm hoặc ngoài thực địa

  100

BIO3125

Phát triển ở thực vật

  101

BIO3120

Công nghệ sinh học phân tử

  102

BIO3126

Seminar Công nghệ sinh học thực vật

  103

BIO3112

Seminar Hóa sinh học

  104

BIO3127

Thực nghiệm sinh lý học thực vật

  105

BIO3108

Thực hành nghiên cứu độc lập trong phòng thí nghiệm hoặc ngoài thực địa

  106

BIO3128

Nội tiết học

  107

BIO3129

Sinh lý học động vật có xương sống so sánh

  108

BIO3133

Sinh học thần kinh

  109

BIO3130

Seminar Sinh lý học động vật

  110

BIO3131

Seminar Sinh học người

  111

BIO3151

Thực nghiệm Sinh lý học động vật

  112

BIO3108

Thực hành nghiên cứu độc lập trong phòng thí nghiệm hoặc ngoài thực địa

  113

BIO3132

Huyết học

  114

BIO3101

Di truyền học người

  115

BIO3131

Seminar Sinh học người

  116

BIO3130

Seminar Sinh lý học động vật

  117

BIO3152

Thực nghiệm sinh học người

  118

BIO3108

Thực hành nghiên cứu độc lập trong phòng thí nghiệm hoặc ngoài thực địa

  119

BIO3134

Thực vật và con người

  120

BIO3135

Sinh thái học tiến hóa

  121

BIO3136

Seminar Sinh thái học thực vật

  122

BIO3126

Seminar Công nghệ sinh học thực vật

  123

BIO3137

Seminar Sinh học bảo tồn

  124

BIO3138

Thực hành đa dạng thực vật

  125

BIO3108

Thực hành nghiên cứu độc lập trong phòng thí nghiệm hoặc ngoài thực địa

  126

BIO3139

Côn trùng học đại cương

  127

BIO3140

Thủy sinh vật học đại cương

  128

BIO3135

Sinh thái học tiến hóa

  129

BIO3141

Seminar Côn trùng học

  130

BIO3142

Seminar Thủy sinh vật học

  131

BIO3137

Seminar Sinh học bảo tồn

  132

BIO3143

Thực hành đa dạng động vật không xương sống

  133

BIO3108

Thực hành nghiên cứu độc lập trong phòng thí nghiệm hoặc ngoài thực địa

  134

BIO3144

Sinh học nghề cá

  135

BIO3145

Sinh học và Sinh thái học động vật có xương sống trên cạn

  136

BIO3135

Sinh thái học tiến hóa

  137

BIO3146

Seminar Sinh học biển

  138

BIO3147

Seminar Sinh học và Sinh thái học động vật có xương sống trên cạn

  139

BIO3137

Seminar Sinh học bảo tồn

  140

BIO3148

Thực hành đa dạng động vật có xương sống

  141

BIO3108

Thực hành nghiên cứu độc lập trong phòng thí nghiệm hoặc ngoài thực địa

  142

BIO3135

Sinh thái học tiến hóa

  143

BIO3145

Sinh học và Sinh thái học động vật có xương sống trên cạn

  144

BIO3149

Seminar Sinh thái học tiến hóa

  145

BIO3137

Seminar Sinh học bảo tồn

  146

BIO3150

Thực nghiệm sinh thái học

  147

BIO3108

Thực hành nghiên cứu độc lập trong phòng thí nghiệm hoặc ngoài thực địa

  148

BIO4050

Khóa luận tốt nghiệp