Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu tuyển dụng

Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu cần tuyển viên chức vào làm việc tại một số đơn vị trực thuộc Viện, cụ thể như sau:
I. Điều kiện, tiêu chuẩn chung
Người dự tuyển phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Điều 22 Luật Viên chức. Ngoài ra, người dự tuyển còn phải đáp ứng một số yêu cầu khác trong quy định về tuyển dụng viên chức của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu bằng hình thức xét tuyển.
II. Nhu cầu tuyển dụng

1 Phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ quản lý khoa học, quản lý đào tạo sau đại học (các chương trình đào tạo về kinh tế quốc tế trong các lĩnh vực tài nguyên môi trường và biến đổi khí hậu) Đại học trở lên Quản trị kinh doanh quốc tế
2 Phòng Kế hoạch – Tài chính Kế toán viên làm nhiệm vụ kế toán tài sản Đại học trở lên Kế toán
Chuyên viên làm nhiệm vụ xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ chuyển đổi sang cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp khoa học công nghệ công lập; triển khai, chuyển giao và ứng dụng công nghệ, kết quả nghiên cứu của Viện cho các doanh nghiệp và nhu cầu xã hội Đại học trở lên Quản trị doanh nghiệp
3 Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng – Khí hậu Nghiên cứu viên thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản về tài nguyên khí hậu, dao động và xu thế biến đổi khí hậu; cực đoan và rủi ro khí hậu Đại học trở lên Khí tượng khí hậu
4 Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng nông nghiệp Nghiên cứu viên thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu các công nghệ phục vụ xây dựng bản đồ chuyên đề khí tượng nông nghiệp Đại học trở lên Bản đồ, Viễn thám và Hệ thống thông tin địa lý
Đại học trở lên Tin trắc địa 01
5 Trung tâm Nghiên cứu Biến đổi khí hậu Nghiên cứu viên thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu về thích ứng với biến đổi khí hậu Đại học trở lên Thủy văn 01
Nghiên cứu viên thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu về kinh tế biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh Đại học trở lên Thủy văn 01
Đại học trở lên Quản trị kinh doanh 01
6 Trung tâm Nghiên cứu Thủy văn và Tài nguyên nước Nghiên cứu viên thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu chế độ thủy văn, thủy lực của hệ thống sông theo không gian và thời gian; nghiên cứu diễn biến lòng sông, cửa sông theo định kỳ hoặc do tác động đột biến của thiên tai (lũ, cạn) Đại học trở lên Thủy văn 01
Nghiên cứu viên thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu quy luật, chế độ thuỷ văn phục vụ quy hoạch, thiết kế, vận hành các công trình thủy điện, thủy lợi, giao thông, đô thị và xây dựng dân dụng; Nghiên cứu, đánh giá xâm nhập mặn phục vụ phát triển kinh tế – xã hội… Đại học trở lên Kỹ thuật tài nguyên nước 01
Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả vận hành hồ chứa đơn và đa mục tiêu; Nghiên cứu quản lý tổng hợp tài nguyên nước theo lưu vực sông; Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước Đại học trở lên Thủy văn – Tài nguyên nước 01
Nghiên cứu viên thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu xây dựng phương pháp, công nghệ dự báo lũ, hạn hán, cảnh báo ngập lụt cho các lưu vực sông ở Việt Nam; cảnh báo lũ quét cho khu vực miền núi… Đại học trở lên Thủy văn – Môi trường 01
7 Trung tâm Nghiên cứu Môi trường Nghiên cứu viên thực hiện nhiệm vụ dự báo chất lượng nước và không khí Đại học trở lên Khoa học môi trường 01
Trung tâm Nghiên cứu Môi trường Nghiên cứu viên thực hiện nhiệm vụ phân tích chất lượng môi trường nước, đất, không khí, lắng đọng a xít v.v.. Đại học trở lên Công nghệ môi trường 01
Quan trắc viên trung cấp tài nguyên môi trường, thực hiện nhiệm vụ quan trắc môi trường lòng hồ Trung cấp trở lên Thủy văn 01
8 Trung tâm Nghiên cứu Đào tạo Việt Nam – Hàn Quốc Nghiên cứu viên thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, quan trắc và phân tích môi trường Đại học trở lên Hóa 01
9 Phân viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (tại TP.Hồ Chí Minh) Nghiên cứu viên thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu về thủy văn và tài nguyên nước Đại học trở lên Kỹ thuật tài nguyên nước 01
Kế toán viên làm nhiệm vụ phụ trách công tác kế toán Đại học trở lên Tài chính Kế toán 01
10 Trung tâm Tư vấn, Dịch vụ Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (tổ chức tự trang trải kinh phí) Nghiên cứu viên thực hiện nhiệm vụ tư vấn về quy hoạch và quản lý trong các lĩnh vực khí tượng, thủy văn, môi trường, biến đổi khí hậu Đại học trở lên Khoa học môi trường 01
III. Yêu cầu về trình độ
Tất cả các vị trí tuyển dụng yêu cầu người dự tuyển phải đúng trình độ và chuyên ngành.
IV. Hồ sơ dự tuyển
1. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu tại Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ), ghi rõ xin dự tuyển vào vị trí, đơn vị nào.
2. Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập (bảng điểm, …) theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.
4. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe.
5. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.
6. 02 ảnh màu (cỡ 4cm x 6cm) chụp trong thời hạn 06 tháng; 02 phong bì có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ, điện thoại người nhận.
– Đối với những trường hợp người dự tuyển có thời gian công tác (Hợp đồng lao động có đóng BHXH) ở các cơ quan, đơn vị có cùng chuyên môn dự tuyển thì phải có xác nhận của cơ quan, đơn vị đó.
– Hồ sơ dự tuyển đựng trong bì hồ sơ tuyển dụng kích thước 21 cm x 32 cm, ngoài bì ghi rõ họ tên và đầy đủ các thông tin quy định, gửi về Hội đồng tuyển dụng (không trả lại hồ sơ dự tuyển).
V. Hình thức, nội dung xét tuyển
– Hình thức: xét tuyển
– Nội dung:
+ Xét tuyển hồ sơ;
+ Phỏng vấn.
VI. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ
– Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: Từ 08h30 ngày 11/4/2016 đến 17h00 ngày 11/5/2016 (nhận hồ sơ trong giờ hành chính).
– Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng 117, Văn phòng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Tầng 1, Trụ sở Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, số 23, ngõ 62, Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.
VII. Lệ phí xét tuyển
Thí sinh dự tuyển phải nộp lệ phí xét tuyển theo quy định 260.000đ/người (Theo Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010).
VIII. Thời gian, địa điểm hướng dẫn nội dung, quy định xét tuyển
– Thời gian phổ biến nội dung, quy định xét tuyển: 08h30 ngày 24/5/2016 tại Phòng họp 116-118, Tầng 1, Trụ sở Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, số 23, ngõ 62, Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội (nếu có thay đổi sẽ thông báo sau).
– Thời gian xét tuyển: từ ngày 02/6/2016 đến ngày 06/6/2016 (địa điểm sẽ thông báo sau).
Lưu ý:
– Thông báo này được đăng trên báo viết Báo Tài nguyên và Môi trường, điện tử (địa chỉ:http://www.tainguyenmoitruong.com.vn); trên Trang điện tử của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (địa chỉ: http://www.imh.ac.vn).
– Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ: Văn phòng, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, số điện thoại: 04.38343541; 04.3773090 (máy lẻ: 117 hoặc 222).
– Thí sinh phải trực tiếp nộp hồ sơ theo thời gian và địa điểm nêu trên, không nhận qua đường bưu điện.
Thí sinh xin tuyển dụng đăng ký theo mẫu sau: Mau don xin tuyen dung

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG:Nhân viên quản lý chất lượng ( Tester)

leftVidaGIS là một Công ty hàng đầu chuyên cung cấp các giải pháp GIS bao gồm phát triển hệ thống
phần mềm GIS, xây dựng cơ sở dữ liệu GIS, cung cấp phần mềm và thiết bị cho tất cả các cá nhân v
tổ chức thông qua các lĩnh vực cấp thoát nước, quản lý nhà nước, các nguồn tài nguyên thiên nhiên v
môi trường, giao thông vận tải, chăm sóc sức khỏe, giáo dục và nông nghiệp … Xem tiếp…

http://hus.vnu.edu.vn/csv