Applied technologies and techmart products

VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY, HANOI
UNIVERSITY OF SCIENCE

 

List of applied technologies/products participated in Techmart
during the period of 2011 - 2016

 

Order

Name of applied technologies/ products

Author

Year

Chợ công nghệ và thiết bi Vùng Nam Trung bộ và Tây nguyên (TechMart Quảng Nam 2011)

 

2011

      1.             

Công ghệ chế tạo hạt nano bạc sạch và sử dụng để chế tạo khẩu trang nano bạc diệt khuẩn

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hải

2011

      2.             

Thiết bị đo dịch chuyển nhỏ

PGS.TS. Phạm Quốc Triệu

2011

      3.             

Phân vi sinh Biogro

PGS.TS. Nguyễn Thanh Hiền

2011

      4.             

Công nghệ Nano

PGS.TS.  Phạm Văn Nho

2011

      5.             

Khẩu trang Smile diệt khuẩn an toàn sử dụng vải tẩm bạc Nano

PGS.TS. Trần Hồng Côn

2011

      6.             

Thiết bị hấp phụ Asen trong nước sinh hoạt

PGS.TS. Trần Hồng Côn

2011

      7.             

Công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt bằng phương pháp sinh học

PGS.TS. Trịnh Lê Hùng

2011

      8.             

Màng lọc DIAMOND

PGS.TS. Lê Viết Kim Ba

2011

      9.             

Sản phẩm màng lọc Composite LCPM-05011

PGS.TS. Trần Thị Dung

2011

  10.             

Công nghệ xử lý nước thải dệt nhuộm

TS. Nguyễn Đắc Vinh

2011

  11.             

Công nghệ sản xuất Dinh dưỡng cây trồng

PGS.TS. Trịnh Lê Hùng

2011

  12.             

Vật liệu-thiết bị xử lý nước giếng khoan hộ gia đình

PGS.TS. Nghiêm Xuân Thung

2011

  13.             

Bộ sinh phẩm xét nghiệm kháng thể IgA1

GS.TS. Đỗ Ngọc Liên

2011

  14.             

Cột Jacalin-Sepharose 4B để tinh chế kháng thể IgA1 từ huyết thanh người

GS.TS. Đỗ Ngọc Liên

2011

  15.             

Bảo tồn và khai thác tài nguyên côn trùng

GS.TS. Bùi Công Hiển

2011

  16.             

Quy trình công nghệ sản xuất T-Vector để nhân going gen

GS.TS. Phan Tuấn Nghĩa

2011

  17.             

Quy trình công nghệ sản xuất V-PFU DNA Polymerase

GS.TS. Phan Tuấn Nghĩa

2011

  18.             

Công nghệ sản xuất bột sinh khối nấm Linh chi

PGS.TS. Nguyễn Thị Chính

2011

  19.             

Công nghệ sản xuất chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh đối với cây trồng

PGS.TS. Nguyễn Thị Chính

2011

  20.             

Nấm Đồng tiền

PGS.TS. Nguyễn Thị Chính

2011

  21.             

Nấm Vân chi

PGS.TS. Nguyễn Thị Chính

2011

  22.             

Nấm đầu khỉ

PGS.TS. Nguyễn Thị Chính

2011

  23.             

Rượu Linh chi

PGS.TS. Nguyễn Thị Chính

2011

  24.             

Công nghệ vật liệu xốp Aluminum Silicate

KS. Nguyễn Văn Tâm

2011

  25.             

Công nghệ kiểm định kim cương đá quý và đồ trang sức

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Trường

2011

  26.             

Hệ thống thiết bị khảo sát địa chất biển

PGS.TS. Vũ Văn Tích

2011

  27.             

Dự báo Khí tượng Thủy văn

PGS.TS. Trần Tân Tiến

2011

  28.             

Công nghệ chế tạo các loại cảm biến điện hóa (Sensor) sử dụng vật liệu Nano carbon phục vụ đo thông số môi trường, kiểm tra độc tố kim loại trong thực phẩm và kiểm định thuốc chữa bệnh Parkinson

TS. Đỗ Phúc Quân

2011

  29.             

Công nghệ xử lý khí thải lò gạch bán công nghiệp

PGS.TS. Hoàng Xuân Cơ

2011

  30.             

Công nghệ quản lý nguồn thải chất ô nhiễm không khí dựa trên mô hình khuếch tán

PGS.TS. Hoàng Xuân Cơ

2011

  31.             

Sử dụng bùn từ hệ thống nước thải mạ điện trong sản xuất gạch, gốm sứ

PGS.TS. Nguyễn Thị Hà

2011

Chợ Công nghệ và thiết bị Quốc tế Việt Nam 2012 (International TechMart Vietnam 2012)

 

2012

      1.             

Công nghệ nano phục vụ đời sống

PGS.TS.  Phạm Văn Nho

2012

      2.             

Công nghệ sản xuất Dinh dưỡng cây trồng

PGS.TS. Trịnh Lê Hùng

2012

      3.             

Công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt bằng phương pháp sinh hoạt

PGS.TS. Trịnh Lê Hùng

2012

      4.             

Công nghệ xử lý nước thải dệt nhuộm

TS. Nguyễn Đắc Vinh

2012

      5.             

Công nghệ xử lý nước thải chế biến thủy sản bằng phương pháp hiếu khí kếp hợp với bãi lọc trồng cây ngập nước

TS. Nguyễn Đắc Vinh

2012

      6.             

Máy lọc nước nguyên khoáng Nanosky

PGS.TS. Trần Hồng Côn

2012

      7.             

Màng lọc DIAMOND

PGS.TS. Lê Viết Kim Ba

2012

      8.             

Sản phẩm màng lọc Composite LCPM-05011

PGS.TS. Trần Thị Dung

2012

      9.             

Công nghệ sản xuất bột sinh khối nấm Linh chi

PGS.TS. Nguyễn Thị Chính

2012

  10.             

Công nghệ sản xuất chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh đối với cây trồng

PGS.TS. Nguyễn Thị Chính

2012

  11.             

Nấm Đồng tiền

PGS.TS. Nguyễn Thị Chính

2012

  12.             

Nấm Vân chi

PGS.TS. Nguyễn Thị Chính

2012

  13.             

Nấm đầu khỉ

PGS.TS. Nguyễn Thị Chính

2012

  14.             

Rượu Linh chi

PGS.TS. Nguyễn Thị Chính

2012

  15.             

Bào tử nấm Linh chi

PGS.TS. Nguyễn Thị Chính

2012

  16.             

Đông trùng hạ thảo

PGS.TS. Nguyễn Thị Chính

2012

  17.             

Thực phẩm chức năng từ nấm dược liệu đã được cục vệ sinh an toàn thực phẩm cho phép

PGS.TS. Nguyễn Thị Chính

2012

  18.             

Bảo tồn và khai thác tài nguyên côn trùng

GS.TS. Bùi Công Hiển

2012

  19.             

Công nghệ vật liệu xốp Aluminum Silicate

KS. Nguyễn Văn Tâm

2012

  20.             

Dự báo Khí tượng Thủy văn

PGS.TS. Trần Tân Tiến

2012

Chợ Công nghệ và thiết bị Vùng Nam Trung bộ và Tây Nguyên (TechMart Daknong 2013)

 

2013

      1.             

Công nghệ nano phục vụ đời sống

PGS.TS.  Phạm Văn Nho

2013

      2.             

Các bộ kit tinh sạch nucleic acid (DNA/RNA) dựa trên hạt nano từ bọc silica

GS.TS. Nguyễn Hoàng Lương

2013

      3.             

Công nghệ sản xuất Dinh dưỡng cây trồng

PGS.TS. Trịnh Lê Hùng

2013

      4.             

Công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt bằng phương pháp sinh hoạt

PGS.TS. Trịnh Lê Hùng

2013

      5.             

Công nghệ xử lý nước thải chế biến thủy sản bằng phương pháp hiếu khí kếp hợp với bãi lọc trồng cây ngập nước

Nguyễn Đắc Vinh

2013

      6.             

Công nghệ xử lý nước thải dệt nhuộm

TS. Nguyễn Đắc Vinh

2013

      7.             

Máy lọc nước nguyên khoáng Nanosky

PGS.TS. Trần Hồng Côn

2013

      8.             

Màng lọc DIAMOND

PGS.TS. Lê Viết Kim Ba

2013

      9.             

Sản phẩm màng lọc Composite LCPM-05011

PGS.TS. Trần Thị Dung

2013

  10.             

Công nghệ sản xuất bột sinh khối nấm Linh chi

PGS.TS. Nguyễn Thị Chính

2013

  11.             

Công nghệ sản xuất chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh đối với cây trồng

PGS.TS. Nguyễn Thị Chính

2013

  12.             

Nấm Đồng tiền

PGS.TS. Nguyễn Thị Chính

2013

  13.             

Nấm Vân chi

PGS.TS. Nguyễn Thị Chính

2013

  14.             

Nấm đầu khỉ

PGS.TS. Nguyễn Thị Chính

2013

  15.             

Rượu Linh chi

PGS.TS. Nguyễn Thị Chính

2013

  16.             

Bào tử nấm Linh chi

PGS.TS. Nguyễn Thị Chính

2013

  17.             

Đông trùng hạ thảo

PGS.TS. Nguyễn Thị Chính

2013

  18.             

Thực phẩm chức năng từ nấm dược liệu đã được cục vệ sinh an toàn thực phẩm cho phép

PGS.TS. Nguyễn Thị Chính

2013

  19.             

Bảo tồn và khai thác tài nguyên côn trùng

GS.TS. Bùi Công Hiển

2013

  20.             

Công nghệ vật liệu xốp Aluminum Silicate

KS. Nguyễn Văn Tâm

2013

  21.             

Dự báo Khí tượng Thủy văn

PGS.TS. Trần Tân Tiến

2013

  22.             

Bộ phân tích nhanh Amoni

PGS.TS. Đồng Kim Loan

2013

 Chợ Công nghệ và Đầu tư của Nhật Bản

(Techno Japan 2013)

 

2013

      1.             

Các bộ kit tinh sạch nucleic acid (DNA/RNA) dựa trên hạt nano từ bọc silica

GS.TS. Nguyễn Hoàng Lương

2013

      2.             

Máy lọc nước nguyên khoáng Nanosky

PGS.TS. Trần Hồng Côn

2013

      3.             

Sản phẩm màng lọc Composite LCPM-05011

PGS.TS. Trần Thị Dung

2013

      4.             

Khẩu trang Smile diệt khuẩn an toàn sử dụng vải tẩm bạc Nano

PGS.TS. Trần Hồng Côn

2013

      5.             

Công nghệ sản xuất Dinh dưỡng cây trồng

PGS.TS. Trịnh Lê Hùng

2013

      6.             

Công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt bằng phương pháp sinh hoạt

PGS.TS. Trịnh Lê Hùng

2013

      7.             

Công nghệ sản xuất bột sinh khối nấm Linh chi

PGS.TS. Nguyễn Thị Chính

2013

      8.             

Công nghệ sản xuất chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh đối với cây trồng

PGS.TS. Nguyễn Thị Chính

2013

      9.             

Nấm Đồng tiền

PGS.TS. Nguyễn Thị Chính

2013

  10.             

Nấm Vân chi

PGS.TS. Nguyễn Thị Chính

2013

  11.             

Nấm đầu khỉ

PGS.TS. Nguyễn Thị Chính

2013

  12.             

Rượu Linh chi

PGS.TS. Nguyễn Thị Chính

2013

  13.             

Bào tử nấm Linh chi

PGS.TS. Nguyễn Thị Chính

2013

  14.             

Đông trùng hạ thảo

PGS.TS. Nguyễn Thị Chính

2013

  15.             

Thực phẩm chức năng từ nấm dược liệu đã được cục vệ sinh an toàn thực phẩm cho phép

PGS.TS. Nguyễn Thị Chính

2013

  16.             

Công nghệ vật liệu xốp Aluminum Silicate

KS. Nguyễn Văn Tâm

2013

Chợ công nghệ và thiết bị chuyên ngành Sinh học 2014 (BioTechmart 2014)

 

2014

      1.             

Cảm biến pin nhiên liệu VSV để đánh giá chất lượng nước thải sau xử lý

TS. Phạm Thế Hải

2014

      2.             

Công nghệ kiểm định tiền lâm sàng các chế phẩm có hoạt tính chống ung thư

TS. Hoàng Thị Mỹ Nhung                        

2014

      3.             

Sản phẩm vật liệu mang vi sinh sử dụng trong xử lý nước thải.

PGS.TS. Nguyễn Quang Huy

2014

      4.             

Bột ngâm chân thảo dược và bột tắm thảo dược dành cho trẻ em

PGS.TS. Nguyễn Trung Thành                  

2014

      5.             

Công nghệ: Đánh giá độc tính hóa chất, dược phẩm lên sự phát triển phôi trên mô hình phôi cá ngựa vằn.

TS. Nguyễn Lai Thành

2014

      6.             

Các bộ kit tinh sạch acid nucleic:

- Magpure bacterial DNA nano kit

- Magpure viral DNA/RNA nano kit

- Magpure blood & cell culture DNA nano kit

- Anapure plasmid mini kit

- Anapure pcr & gel purification mini kit

PGS.TS. Nguyễn Thị Vân Anh

2014

      7.             

Green Bio CH16

PGS.TS. Nguyễn Thị Vân Anh

2014

      8.             

Quy trình công nghệ sản xuất PFU DNA polymerase tái tổ hợp

GS.TS. Phan Tuấn Nghĩa                                                

2014

      9.             

Quy trình xác định một số đột biến gen ty thể bằng kỹ thuật RFLP-PCR

GS.TS. Phan Tuấn Nghĩa                                                

2014

  10.             

Bộ kit phát hiện đột biến lặp đoạn ITD trên gen FLT3 (dành cho bệnh ung thư bạch cầu cấp dòng tủy)

TS. Phạm Bảo Yên

2014

Chợ Công nghệ và thiết bị Quốc tế Việt Nam 2015 (International Techmart Vietnam 2015)

 

2015

      1.             

Hệ thống tưới nước thông minh

TS. Lê Quang Thảo

2015

      2.             

Phân tích hàm lượng của các nguyên tố bằng máy gia tốc tĩnh điện

ThS. Nguyễn Thế Nghĩa

2015

      3.             

Thiết bị nghiên cứu thí nghiệm hấp phụ hơi Hg

PGS.TS. Trần Hồng Côn

2015

      4.             

Thiết bị nghiên cứu hấp phụ xử lý hơi Hg 5-10 m3/giờ

PGS.TS. Trần Hồng Côn

2015

      5.             

Quy trình công nghệ chế tạo vật liệu hấp phụ hơi thủy ngân - ACBr10

PGS.TS. Trần Hồng Côn

2015

      6.             

Quy trình công nghệ chế tạo vật liệu hấp phụ hơi thủy ngân - ACS5

PGS.TS. Trần Hồng Côn

2015

      7.             

Đánh giá độc tính hóa chất, dược phẩm lên sự phát triển phôi trên mô hình phôi cá ngựa vằn

PGS.TS. Nguyễn Lai Thành

2015

      8.             

Bộ sinh phẩm “GSTP1-METHYL Test” hỗ trợ chẩn đoán sớm ung thư tuyến tiền liệt

PGS.TS. Võ Thị Thương Lan

2015

      9.             

Quy trình công nghệ sản xuất PFU DNA polymerase tái tổ hợp

GS.TS. Phan Tuấn Nghĩa

2015

  10.             

Quy trình xác định một số đột biến gen ty thể bằng kỹ thuật PCR - RFLP

GS.TS. Phan Tuấn Nghĩa

2015

  11.             

Kit tinh sạch DNA từ vi khuẩn lao

PGS.TS. Nguyễn Thị Vân Anh

2015

  12.             

Thức ăn bổ sung cho tôm GreenBio S1

PGS.TS. Nguyễn Thị Vân Anh

2015

  13.             

Bộ kit xác định số bản sao DNA ty thể

PGS.TS. Trịnh Hồng Thái

2015

  14.             

Sản xuất Allicin từ tỏi Việt Nam

TS. Trịnh Tất Cường

2015

  15.             

Quy trình lên men sản xuất chế phẩm vi sinh phòng trừ một số bệnh hại cây trồng từ Trichoderma sp. và Bacillus subtilis

PGS.TS. Ngô Thị Tường Châu

2015

  16.             

Sử dụng bùn thải làm gạch nung xây dựng

PGS.TS. Nguyễn Mạnh Khải

2015

  17.             

Hệ thiết bị điện di mao quản tự động một kênh xách tay

GS.TS. Phạm Hùng Việt

2015

  18.             

Công nghệ xử lý nhiệt nâng cấp chất lượng một số đá quý Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Khôi

2015

  19.             

Công nghệ sản xuất vật liệu xốp aluminum silicate

KS. Nguyễn Văn Tâm

2015

  20.             

Công nghệ số liên hoàn dự báo thời tiết và sóng biển

PGS.TS. Trần Ngọc Anh

2015

  21.             

Tính toán lan truyền nhiệt cho các nhà máy nhiệt điện

PGS.TS. Trần Ngọc Anh

2015

  22.             

Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội các địa phương và đề xuất các giải pháp ứng phó

PGS.TS. Trần Ngọc Anh

2015

  23.             

Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng tới cơ sở hạ tầng các lĩnh vực và địa phương ven biển

PGS.TS. Trần Ngọc Anh

2015

  24.             

Giải pháp phần mềm quản lý nguồn thải công nghiệp

PGS.TS. Trần Quốc Bình

2015

Chợ công nghệ và thiết bị chuyên ngành Sinh học 2016 (BioTechmart 2016)

 

2016

      1.             

Quy trình ứng dụng pin nhiên liệu vi sinh vật để đánh giá nhanh BOD và độc tính của nước thải sau xử lý

TS. Phạm Thế Hải

2016

      2.             

Sản phẩm vật liệu mang vi sinh sử dụng trong xử lý nước thải

PGS.TS. Nguyễn Quang Huy

2016

      3.             

Quy trình công nghệ sản xuất protein p53 tái tổ hợp

TS. Đinh Nho Thái

2016

      4.             

Quy trình công nghệ sản xuất protease HIV-1 tái tổ hợp

GS.TS.Phan Tuấn Nghĩa

2016

      5.             

Quy trình công nghệ tạo chế phẩm Bacillus subtilis CotB-VP28 và sản phẩm BioVP28

GS.TS.Phan Tuấn Nghĩa

2016

      6.             

Quy trình phát hiện và định lượng đột biến gen ty thể thường gặp

GS.TS.Phan Tuấn Nghĩa

2016

      7.             

Quy trình tạo cơ chất peptide huỳnh quang đặc hiệu của protease HIV-1

TS.Nguyễn Thị Hồng Loan

2016

      8.             

Bộ kit tách chiết DNA/RNA từ các tiêu bản cố định mẫu mô ung thư

PGS.TS. Nguyễn Thị Vân Anh

2016

      9.             

Bộ kit xét nghiệm mất đoạn ADN ty thể

PGS.TS. Trịnh Hồng Thái

2016

  10.             

Kit phát hiện đột biến lặp đoạn ITD trên gen FLT3

TS. Phạm Bảo Yên

2016

  11.             

Kit thử nhanh hoạt tính lipase

TS. Phạm Bảo Yên

2016

  12.             

GreenBio CH16

PGS.TS. Nguyễn Thị Vân Anh

2016

  13.             

Chẩn đoán vi sinh vật gây bệnh viêm phổi, lao

TS. Phạm Bảo Yên

2016

  14.             

Phát hiện những đột biến quan trọng ở bệnh ung thư máu cấp dòng tủy (AML)

TS. Phạm Bảo Yên

2016

  15.             

Spobio CL

PGS.TS. Nguyễn Thị Vân Anh

2016

  16.             

Spobio Bibo

PGS.TS. Nguyễn Thị Vân Anh

2016