Danh hiệu nhà giáo

ẢnhHọ và tênDanh hiệu nhà giáoNămChức danh
Chức vụ
Đơn vị
GS. TS. Nguyễn Huy Sinh Nhà giáo Ưu tú 2010 Khoa Vật lý
Trần Thạch Văn Nhà giáo Ưu tú 2010 Trường THPT Chuyên
PGS. TS. Ngô Sỹ Lương Nhà giáo Ưu tú 2012 Khoa Hóa học
GS. TS. Phan Tuấn Nghĩa Nhà giáo Ưu tú 2012 Khoa Sinh học
GS. TS. Nguyễn Văn Nội Nhà giáo Ưu tú 2012 Giám đốc Phòng thí nghiệm
Khoa Hóa học
PTN Trọng điểm Vật liệu tiên tiến ứng dụng trong Phát triển xanh
PGS. TS. Nguyễn Văn Ri Nhà giáo Ưu tú 2012 Khoa Hóa học
PGS. TS. Nguyễn Hữu Nhân Nhà giáo Ưu tú 2013 Khoa Sinh học
GS. TS. Hoàng Xuân Cơ Nhà giáo Ưu tú 2014 Khoa Môi trường
GS. TS. Nguyễn Xuân Cự Nhà giáo Ưu tú 2014 Khoa Môi trường
PGS. TS. Lưu Thị Lan Hương Nhà giáo Ưu tú 2014 Trường THPT chuyên KHTN
GS. TS. Triệu Thị Nguyệt Nhà giáo Ưu tú 2014 Khoa Hóa học
PGS. TS. Nguyễn Thanh Sơn Nhà giáo Ưu tú 2017 Khoa Khí tượng - Thủy văn và Hải dương học
GS. TS. Phan Văn Tân Nhà giáo Ưu tú 2017 Khoa Khí tượng - Thủy văn và Hải dương học
PGS. TS. Phạm Quang Tuấn Nhà giáo Ưu tú 2017 Trưởng Khoa
Khoa Địa lý
PGS. TS. Nguyễn Văn Vượng Nhà giáo Ưu tú 2017 Trưởng Phòng
Khoa Địa chất
  • Website 60 nam
  • Website cựu sinh viên