Danh sách cán bộ

ẢnhHọ và tênChức danhĐơn vị công tác
PGS. Nguyễn Văn Bửu Khoa Vật lý
PGS. Tạ Đình Cảnh Khoa Vật lý
ThS. Công Phương Cao Khoa Vật lý
PGS. Thái Cầu Khoa Vật lý
GS. Nguyễn Châu Khoa Vật lý
PGS. TS. Nguyễn Mậu Chung Khoa Vật lý
GS. TS. Bạch Thành Công Trưởng phòng Thí nghiệm
Khoa Vật lý
TS. Nguyễn Tiến Cường Trưởng Bộ Môn
Khoa Vật lý
ThS. Nguyễn Viết Đạt Khoa Vật lý
ThS. Sái Công Doanh Khoa Vật lý
GS. Đàm Trung Đồn Khoa Vật lý
ThS. Trần Trọng Đức Khoa Vật lý
PGS. TS. Trần Hải Đức Khoa Vật lý
GS. Nguyễn Hữu Đức Khoa Vật lý
TS. Nguyễn Thị Dung Khoa Vật lý
PGS. TS. Nguyễn Đình Dũng Khoa Vật lý
PGS. Phạm Công Dũng Khoa Vật lý
TS. Đào Quang Duy Khoa Vật lý
PGS. TS. Bạch Hương Giang Trưởng phòng Thí nghiệm
Khoa Vật lý
TS. Nguyễn Thu Giang Khoa Vật lý
  • Website cựu sinh viên