Danh sách cán bộ

ẢnhHọ và tênChức danhĐơn vị công tác
PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Phó Trưởng Khoa
Khoa Hóa học
TS. Nguyễn Minh Ngọc Phó Trưởng Khoa
Khoa Hóa học
TS. Phạm Văn Phong Phó Trưởng Khoa
Trưởng Bộ Môn
Khoa Hóa học
PGS. Ngọc Ban Khoa Hóa học
PGS. Nguyễn Đình Bảng Khoa Hóa học
PGS. TS. Nguyễn Thanh Bình Trưởng Bộ Môn
Khoa Hóa học
GS. TSKH. Lưu Văn Bôi Giám đốc Phòng thí nghiệm
Khoa Hóa học
PGS. TS. Trịnh Ngọc Châu Khoa Hóa học
PGS. TS. Chu Ngọc Châu Khoa Hóa học
ThS. Nguyễn Thị Minh Châu Khoa Hóa học
PGS. Trần Hồng Côn Khoa Hóa học
GS. Ngô Duy Cường Khoa Hóa học
TS. Việt Cường Khoa Hóa học
TS. Trịnh Xuân Đại Khoa Hóa học
TS. Đỗ Văn Đăng Khoa Hóa học
TS. Phạm Thanh Đồng Khoa Hóa học
PTN Trọng điểm Vật liệu tiên tiến ứng dụng trong Phát triển xanh
PGS. TS. Đào Sỹ Đức Phó Trưởng Bộ Môn
Khoa Hóa học
TS. Phạm Tiến Đức Khoa Hóa học
PGS. TS. Trần Thị Dung Trưởng Bộ Môn
Khoa Hóa học
ThS. Nguyễn Thị Dung Khoa Hóa học
  • Website 60 nam
  • Website cựu sinh viên