Danh sách cán bộ

ẢnhHọ và tênChức danhĐơn vị công tác
PGS. TS. Nguyễn Quang Huy Trưởng Khoa
Khoa Sinh học
PGS. TS. Phạm Thế Hải Phó Trưởng Khoa
Khoa Sinh học
TS. Nguyễn Thành Nam Phó Trưởng Khoa
Giám đốc Bảo tàng
Khoa Sinh học
PGS. TS. Nguyễn Văn Vịnh Phó Trưởng Khoa
Khoa Sinh học
TS. Nguyễn Hoài An Khoa Sinh học
TS. Nguyễn Thị Lan Anh Khoa Sinh học
ThS. Trần Thị Thùy Anh Khoa Sinh học
GS. Nguyễn Khoa Sinh học
TS. Phạm Thị Bích Khoa Sinh học
PGS. Trịnh Đình Đạt Khoa Sinh học
TS. Phạm Thị Dậu Khoa Sinh học
TS. Hồng Điệp Khoa Sinh học
ThS. Nguyễn Anh Đức Khoa Sinh học
TS. Đặng Văn Đức Khoa Sinh học
PGS. TS. Trần Anh Đức Trưởng Bộ Môn
Khoa Sinh học
PGS. Đình Đức Khoa Sinh học
GS. Nguyễn Lân Dũng Khoa Sinh học
TS. Đỗ Minh Phó Trưởng Bộ Môn
Khoa Sinh học
PGS. TS. Thu Khoa Sinh học
PGS. TS. Bùi Thị Việt Khoa Sinh học
  • Website cựu sinh viên