Danh sách cán bộ

ẢnhHọ và tênChức danhĐơn vị công tác
PGS. TS. Bùi Quang Thành Trưởng Khoa
Khoa Địa lý
TS. Hoàng Thị Thu Hương Phó Trưởng Khoa
Khoa Địa lý
TS. Phạm Sỹ Liêm Phó Trưởng Khoa
Khoa Địa lý
ThS. Đặng Kinh Bắc Khoa Địa lý
GS. Đào Đình Bắc Khoa Địa lý
PGS. TS. Đặng Văn Bào Trưởng Bộ Môn
Khoa Địa lý
PGS. TS. Trần Quốc Bình Phó Hiệu Trưởng
Ban giám hiệu
Khoa Địa lý
CN. Đoàn Quang Cương Khoa Địa lý
ThS. Nguyễn Thái Khoa Địa lý
GS. Trương Quang Hải Khoa Địa lý
TS. Nguyễn Thị Thúy Hằng Khoa Địa lý
ThS. Đỗ Trung Hiếu Khoa Địa lý
PGS. TS. Đinh Thị Bảo Hoa Trưởng Bộ Môn
Khoa Địa lý
PGS. Nguyễn Hoàn Khoa Địa lý
GS. TS. Nguyễn Cao Huần Trưởng Bộ Môn
Khoa Địa lý
CN. Khắc Hùng Khoa Địa lý
ThS. Nguyễn Quốc Huy Khoa Địa lý
PGS. TS. Mẫn Quang Huy Phó Trưởng Bộ Môn
Khoa Địa lý
CN. Nguyễn Thị Thanh Huyền Khoa Địa lý
ThS. Phương Lan Khoa Địa lý
  • Website cựu sinh viên