Danh sách cán bộ

ẢnhHọ và tênChức danhĐơn vị công tác
PGS. TS. Đinh Xuân Thành Trưởng Khoa
Khoa Địa chất
TS. Nguyễn Thùy Dương Phó Trưởng Khoa
Khoa Địa chất
TS. Nguyễn Tài Tuệ Phó Trưởng Khoa
Phó giám đốc Phòng thí nghiệm
Khoa Địa chất
ThS. Nguyễn Anh Khoa Địa chất
TS. Nguyễn Thị Thu Cúc Khoa Địa chất
TS. Bùi Văn Đông Khoa Địa chất
CN. Việt Đức Khoa Địa chất
PGS. TS. Đỗ Minh Đức Khoa Địa chất
ThS. Trần Thị Dung Khoa Địa chất
TS. Lưu Việt Dũng Khoa Địa chất
PGS. TS. Nguyễn Thùy Dương Khoa Địa chất
PGS. TS. Nguyễn Thị Hoàng Phó Trưởng Bộ Môn
Khoa Địa chất
PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Trưởng Bộ Môn
Khoa Địa chất
ThS. Lường Thị Thu Hoài Khoa Địa chất
TS. Nguyễn Thị Hồng Khoa Địa chất
TS. Nguyễn Thế Hùng Trưởng Bộ Môn
Khoa Địa chất
TS. Nguyễn Văn Hướng Trưởng Bộ Môn
Khoa Địa chất
TS. Đặng Quang Khang Khoa Địa chất
PGS. TS. Nguyễn Ngọc Khôi Khoa Địa chất
PGS. TSKH. Trần Mạnh Liểu Trưởng Bộ Môn
Khoa Địa chất
  • Website 60 nam
  • Website cựu sinh viên