Danh sách cán bộ

ẢnhHọ và tênChức danhĐơn vị công tác
PGS. Đặng Đức Nga Khoa Địa chất
GS. Trần Nghi Khoa Địa chất
PGS. Chu Văn Ngợi Khoa Địa chất
TS. Nguyễn Đình Nguyên Khoa Địa chất
TS. Trần Thị Thanh Nhàn Khoa Địa chất
PGS. Nguyễn Văn Nhân Khoa Địa chất
GS. TS. Mai Trọng Nhuận Nguyên Trưởng Bộ Môn
Khoa Địa chất
PGS. Ngụy Tuyết Nhung Khoa Địa chất
PGS. Nguyễn Văn Phúc Khoa Địa chất
GS. TS. Tạ Hòa Phương Khoa Địa chất
ThS. Đỗ Trọng Quốc Khoa Địa chất
TS. Nguyễn Quốc Tuấn Khoa Địa chất
TS. Trần Đăng Quy Trưởng Bộ Môn
Khoa Địa chất
PGS. Phan Văn Quýnh Khoa Địa chất
CN. Nguyễn Minh Sơn Khoa Địa chất
CN. Nguyễn Văn Tâm Khoa Địa chất
TS. Nguyễn Đình Thái Khoa Địa chất
PGS. Tạ Trọng Thắng Khoa Địa chất
GS. Tống Duy Thanh Khoa Địa chất
PGS. Đỗ Thị Vân Thanh Khoa Địa chất
  • Website cựu sinh viên