Danh sách cán bộ

ẢnhHọ và tênChức danhĐơn vị công tác
PGS. TS. Nguyễn Hoàng Nam Giám đốc Trung Tâm
Trung tâm Nano và Năng lượng
TS. Nguyễn Quốc Hưng Phó Giám đốc Trung Tâm
Trung tâm Nano và Năng lượng
PGS. TS. Nguyễn Trần Thuật Phó Giám đốc Trung Tâm
Trung tâm Nano và Năng lượng
CĐ. Thị Thu Hiền Kế toán viên
Trung tâm Nano và Năng lượng
ThS. Nguyễn Thị Hương Giang Trung tâm Nano và Năng lượng
ThS. Nguyễn Minh Hiếu Trung tâm Nano và Năng lượng
ThS. Phi Thị Hương Trung tâm Nano và Năng lượng
GS. TSKH. Nguyễn Hoàng Lương Trung tâm Nano và Năng lượng
TS. Đặng Văn Sơn Trung tâm Nano và Năng lượng
TS. Trần Thế Vinh Trung tâm Nano và Năng lượng
  • Website cựu sinh viên