Danh sách cán bộ

ẢnhHọ và tênChức danhĐơn vị công tác
PGS. TS. Nguyễn Hoàng Nam Giám đốc Trung Tâm
Khoa Vật lý
Trung tâm Nano và Năng lượng
CĐ. Thị Thu Hiền Kế toán viên
Trung tâm Nano và Năng lượng
Phi Thị Hương Kế toán viên
Trung tâm Nano và Năng lượng
ThS. Nguyễn Thị Hương Giang Trung tâm Nano và Năng lượng
ThS. Nguyễn Minh Hiếu Trung tâm Nano và Năng lượng
TS. Nguyễn Quốc Hưng Trung tâm Nano và Năng lượng
TS. Hoàng Ngọc Lam Hương Trung tâm Nano và Năng lượng
GS. TSKH. Nguyễn Hoàng Lương Trung tâm Nano và Năng lượng
TS. Đặng Văn Sơn Trung tâm Nano và Năng lượng
TS. Nguyễn Trần Thuật Trung tâm Nano và Năng lượng
  • Website 60 nam
  • Website cựu sinh viên