Danh sách cán bộ

ẢnhHọ và tênChức danhĐơn vị công tác
PGS. TS. Trần Ngọc Anh Giám đốc công ty
Giám đốc Trung Tâm
Trưởng Bộ Môn
Công ty TNHH KHTN
Khoa Khí tượng - Thủy văn và Hải dương học
TT Động lực học Thủy khí Môi trường
ThS. Trần Thanh Huyền TT Động lực học Thủy khí Môi trường
CN. Y Mây TT Động lực học Thủy khí Môi trường
CN. Trần Thị Kim Ngân TT Động lực học Thủy khí Môi trường
CN. Nguyễn Thị Quỳnh TT Động lực học Thủy khí Môi trường
  • Website cựu sinh viên