Danh sách cán bộ

ẢnhHọ và tênChức danhĐơn vị công tác
PGS. TS. Trần Ngọc Anh Giám đốc công ty
Giám đốc Trung Tâm
Trưởng Bộ Môn
Công ty TNHH KHTN
Khoa Khí tượng - Thủy văn và Hải dương học
TT Động lực học Thủy khí Môi trường
ThS. Thị Tuyết Anh TT Động lực học Thủy khí Môi trường
ThS. Nguyễn Kim Ngọc Anh TT Động lực học Thủy khí Môi trường
KS. Thị Vân Anh TT Động lực học Thủy khí Môi trường
CN. Phạm Duy Huy Bình Bình TT Động lực học Thủy khí Môi trường
ThS. Đặng Đình Đức TT Động lực học Thủy khí Môi trường
ThS. Trần Thanh Huyền TT Động lực học Thủy khí Môi trường
CN. Trần Thị Bích Liên TT Động lực học Thủy khí Môi trường
CN. Nguyễn Xuân Lộc TT Động lực học Thủy khí Môi trường
CN. Y Mây TT Động lực học Thủy khí Môi trường
ThS. Phạm Thị Tuyết Mây TT Động lực học Thủy khí Môi trường
CN. Trần Thị Kim Ngân TT Động lực học Thủy khí Môi trường
CN. Trần Vinh Quang TT Động lực học Thủy khí Môi trường
CN. Nguyễn Thị Quỳnh TT Động lực học Thủy khí Môi trường
CN. Nguyễn Hồng Thủy TT Động lực học Thủy khí Môi trường
CN. Nguyễn Thị Thu Trang TT Động lực học Thủy khí Môi trường
CN. Nguyễn Bách Tùng TT Động lực học Thủy khí Môi trường
  • Website cựu sinh viên