Danh sách cán bộ

ẢnhHọ và tênChức danhĐơn vị công tác
GS. TS. Nguyễn Quang Báu Trưởng Bộ Môn
Khoa Vật lý
PGS. Phạm Văn Bền Khoa Vật lý
GS. Đào Huy Bích Khoa Toán - Cơ - Tin học
TS. Phạm Thị Bích Khoa Sinh học
ThS. Nguyễn Quốc Biên PTN trọng điểm Địa Môi trường và Ứng phó Biến đổi khí hậu
TS. Nguyễn Thanh Bình Trưởng Phòng
Phòng Chính trị và Công tác sinh viên
PGS. TS. Trần Quốc Bình Trưởng Phòng
Trưởng Bộ Môn
Phòng Khoa học - Công nghệ
Khoa Địa lý
PGS. TS. Nguyễn Thanh Bình Trưởng Bộ Môn
Khoa Hóa học
CN. Nguyễn Thanh Bình Khoa Khí tượng - Thủy văn và Hải dương học
CN. Phạm Duy Huy Bình Bình TT Động lực học Thủy khí Môi trường
PGS. TS. Nguyễn Thế Bình Trưởng Bộ Môn
Khoa Vật lý
PGS. Thị Thanh Bình Khoa Vật lý
GS. TSKH. Lưu Văn Bôi Giám đốc Phòng thí nghiệm
Khoa Hóa học
PGS. TS. Bùi Duy Cam Giám đốc Trung Tâm
Phòng Tổ chức Cán bộ
GS. Nguyễn Cẩn Khoa Môi trường
GS. Xuân Cận Khoa Toán - Cơ - Tin học
PGS. Tạ Đình Cảnh Khoa Vật lý
GS. Nguyễn Châu Khoa Vật lý
PGS. TS. Trịnh Ngọc Châu Khoa Hóa học
PGS. TS. Chu Ngọc Châu Khoa Hóa học
  • Website 60 nam
  • Website cựu sinh viên