Danh sách cán bộ

ẢnhHọ và tênChức danhĐơn vị công tác
PGS. TS. Nguyễn Việt Tuyên Khoa Vật lý
TS. Hữu Tuyến Phó Trưởng Phòng
Trưởng phòng Thí nghiệm
Phòng Tổ chức Cán bộ - Hành chính
Trung tâm nghiên cứu Công nghệ Môi trường và Phát triển bền Vững
ThS. Bùi Thị Tuyết Trường THPT Chuyên
GS. Phạm Văn Ty Khoa Sinh học
GS. TS. Đinh Văn Ưu Khoa Khí tượng - Thủy văn và Hải dương học
ThS. Nguyễn Tố Uyên Phòng Kế hoạch - Tài chính
ThS. Hải Uyên Phòng Thanh tra, Pháp chế và Đảm bảo chất lượng
PGS. Đặng Huy Uyên Khoa Vật lý
GS. Nguyễn Trọng Uyển Khoa Hóa học
ThS. Thị Vân Trưởng Phòng
Phòng Kế hoạch - Tài chính
TS. Ngô Thị Thanh Vân Khoa Hóa học
PGS. TS. Trần Thị Thanh Vân Phó Trưởng Bộ Môn
Khoa Hóa học
PGS. TS. Nguyễn Thị Hồng Vân Trưởng Bộ Môn
Khoa Sinh học
ThS. Nguyễn Thanh Vân Trường THPT chuyên KHTN
TS. Nguyễn Thị Hồng Vân Trường THPT Chuyên
TS. Bùi Thanh Vân Trường THPT chuyên KHTN
TS. Bùi Hồng Vân Khoa Vật lý
PGS. Trần Thạch Văn Trường THPT Chuyên
GS. Đặng Ứng Vận Khoa Hóa học
TS. Đoàn Văn Vệ Khoa Sinh học
  • Website cựu sinh viên