Danh sách cán bộ

ẢnhHọ và tênChức danhĐơn vị công tác
PGS. TS. Văn Giám đốc Trung Tâm
Khoa Vật lý
GS. Văn Vụ Khoa Sinh học
ThS. Thị Vui Khoa Khí tượng - Thủy văn và Hải dương học
PGS. TS. Nguyễn Văn Vượng Trưởng Phòng
Khoa Địa chất
PGS. Nhữ Thị Xuân Khoa Địa lý
ThS. Nguyễn Thanh Xuân Phó Trưởng Phòng
Phòng Tổ chức Cán bộ
TS. Đỗ Thị Xuyến Trưởng Bộ Môn
Khoa Sinh học
CN. Nguyễn Thị Yên Phòng Quản trị - Bảo vệ
TS. Phạm Bảo Yên PTN Trọng điểm Enzym&Protein
GS. Mai Đình Yên Khoa Sinh học
CN. Hoàng Hải Yến Khoa Sinh học
ThS. Nguyễn Thị Hải Yến Khoa Toán - Cơ - Tin học
ThS. Nguyễn Hoàng Yến Tổ phó
Trường THPT chuyên KHTN
ThS. Nguyễn Thị Yến Trường THPT chuyên KHTN
CN. Đoàn Thị Yến Trường THPT chuyên KHTN
TS. Thị Hải Yến Khoa Vật lý
  • Website 60 nam
  • Website cựu sinh viên