Danh sách cán bộ

GS.TSKH. Lưu Văn Bôi

Thông tin chung
Lưu Văn Bôi

GS.TSKH. Lưu Văn Bôi

Danh hiệu nhà giáo: Nhà giáo Nhân dân

Email:

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ: Giám đốc Phòng thí nghiệm

Đơn vị: Khoa Hóa học

Văn phòng:

Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên