Đội ngũ GS, PGS

ẢnhHọ và tênNăm phongChức danh/Chức vụĐơn vị
PGS. TS. Phạm Anh Sơn 2018 Phó Trưởng Bộ Môn
Khoa Hóa học
PGS. TS. Đinh Xuân Thành 2018 Trưởng Khoa
Khoa Địa chất
PGS. TS. Ninh Văn Thu 2018 Trưởng Bộ Môn
Khoa Toán - Cơ - Tin học
PGS. TS. Đặng Thị Thanh Thủy 2018 Khoa Vật lý
PGS. TS. Nguyễn Thị Minh Thuyết 2018 Khoa Địa chất
PGS. TS. Lê Tuấn Tú 2018 Trưởng Bộ Môn
Khoa Vật lý
PGS. TS. Trần Thị Thanh Vân 2018 Phó Trưởng Bộ Môn
Khoa Hóa học
PGS. TS. Ngô Quốc Anh 2020 Khoa Toán - Cơ - Tin học
PGS. TS. Đào Sỹ Đức 2020 Phó Trưởng Bộ Môn
Khoa Hóa học
PGS. TS. Nguyễn Thị Hoàng Hà 2020 Phó Trưởng Bộ Môn
Khoa Địa chất
PGS. TS. Phạm Thế Hải 2020 Phó Trưởng Khoa
Khoa Sinh học
PGS. TS. Hoàng Anh Lê 2020 Trưởng Bộ Môn
Khoa Môi trường
PGS. TS. Đỗ Thị Phúc 2020 Khoa Sinh học
PGS. TS. Nguyễn Minh Phương 2020 Phó Trưởng phòng Thí nghiệm
Khoa Hóa học
PGS. TS. Nguyễn Đình Thắng 2020 Phó giám đốc Phòng thí nghiệm
Trưởng Bộ Môn
Khoa Sinh học
PTN Trọng điểm Enzym&Protein
PGS. TS. Bùi Quang Thành 2020 Phó Trưởng Khoa
Khoa Địa lý
PGS. TS. Nguyễn Thị Kim Thường 2020 Khoa Hóa học
PGS. TS. Trần Mạnh Trí 2020 Khoa Hóa học
PGS. TS. Nguyễn Việt Tuyên 2020 Khoa Vật lý
PGS. TS. Nguyễn Xuân Viết 2020 Khoa Hóa học
  • Website 60 nam
  • Website cựu sinh viên