Liên hệ

Ban Quản lý các dự án xây dựng
 
1. Địa chỉ: Phòng 419, nhà T1, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
 
2. Điện thoại: 04 35406473
  • Website 60 nam
  • Website cựu sinh viên