Đề tài, dự án

Định hướng nghiên cứu

1. Nghiên cứu khoa học và công nghệ: Trung tâm Nano và Năng lượng triển khai các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực vật liệu nano ứng dụng trong y sinh, có khả năng ứng dụng làm phương tiện ghi thông tin từ tính mật độ siêu cao, cảm biến nano trong phát hiện và giảm thiểu các kim loại nặng hoặc vi khuẩn trong môi trường, công nghệ vật liệu nano có khả năng chống nóng và tự làm sạch, các loại hợp chất cấu trúc đặc biệt kết hợp các nguyên tố rẻ tiền ứng dụng trong lĩnh vực chuyển hóa năng lượng sạch bền vững.

2. Dịch vụ khoa học công nghệ và hỗ trợ kiểm chuẩn: Trung tâm Nano và Năng lượng thực hiện các dịch vụ khoa học như đo đạc đánh giá các thông số quang học, điện, từ, hỗ trợ kiểm chuẩn các thông số cơ bản của phòng sạch.

3. Thiết kế chế tạo linh kiện và vật liệu cấu trúc micro và nano: Trung tâm tiến hành tư vấn thiết kế vật liệu và linh kiện cấu trúc micro, nano như transistor trường, các cảm biến nano dựa trên công nghệ MEMS, NEMS hoặc các linh kiện chuyển đổi năng lượng quang điện …

 

Đề tài, dự án

Dự án

Trung tâm phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Dự án “Tăng cường năng lực nghiên cứu, đào tạo lĩnh vực khoa học, công nghệ nano và ứng dụng trong y, dược, sinh học, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu theo hướng phát triển bền vững”.

Đề tài cấp Nhà nước

Chế tạo, chức năng hoá, nghiên cứu tính chất và thử nghiệm ứng dụng các hạt nano từ tính và kim loại quý nhằm chẩn đoán trong y-sinh học (2010-2013). Đề tài nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng cấp Nhà nước, mã số: 2/2010/HĐ-NCCBƯD. Chủ nhiệm: GS.TSKH. Nguyễn Hoàng Lương.

Đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ NAFOSTED tài trợ

  1. Chế tạo và nghiên cứu tính chất từ của các hạt nano trên nền Fe và Co (2014-2017), mã số: 103.02-2013.61.Chủ nhiệm: GS.TSKH. Nguyễn Hoàng Lương.
  2. Nghiên cứu mô phỏng tương tác tĩnh điện mạnh của phân tử AND trong vi rút khi có mặt các phản ion đa hóa trị (2013-2015), mã số: 103.02-2012.75. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thế Toàn.

Đề tài cấp đơn vị và cấp ĐHQGHN

  1. Nghiên cứu chế tạo cảm biến ADN trên cơ sở màng kim loại xốp có cấu trúc nano nhằm ứng dụng trong y sinh học. Đề tài hợp tác giữa ĐHQGHN và ĐHQG Tp. HCM, mã số: QGTĐ.12.01. Chủ trì: GS.TSKH. Nguyễn Hoàng Lương.
  2. Tổng hợp và nghiên cứu tính chất quang của vật liệu nano CaAl4O7:Sm3+ (2013), mã số: NEC-13-01. Chủ trì: ThS. Nguyễn Minh Hiếu.
  3. Nghiên cứu chế tạo và tính chất của vật liệu nano NiAlO4 (2013), mã số: NEC-13-02. Chủ trì: ThS. Nguyễn Thị Nhung.
  4. Nghiên cứu chế tạo màng mỏng Nb:TiO(TNO) cho cửa sổ thông minh cách nhiệt bằng phản xạ tia hồng ngoại (2014-2015). Đề tài cấp ĐHQGHN. Chủ trì: TS. Hoàng Ngọc Lam Hương.
  5. Nghiên cứu chế tạo màng mỏng dạng delafossite CuFeO2 bằng phương pháp phún xạ nhằm ứng dụng chế tạo pin năng lượng mặt trời (2014-2015). Đề tài cấp ĐHQGHN. Chủ trì: TS. Nguyễn Trần Thuật.
  • Website 60 nam
  • Website cựu sinh viên