Bài báo trong nước

Tổng số có: 1456 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Tác giảTác giả HUSTên công trìnhNăm công bốCấp công bốImpact FactorNơi công bốTập số trang
Nguyen Xuan Huan, Hoang Trung Thanh, Mac Thi Phuong Thao Nguyễn Xuân Huấn Current status and proposed solutions for management, protection and sustainability utilization of biological resources in the area of Quan Son Lake, My Duc district, Hanoi 2011   VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology Vol.21(2S), pp.24-29
Nguyễn Xuân Hải, Trần Thị Kim Tĩnh Nguyễn Xuân Hải Nghiên cứu một số chỉ tiêu chất lượng môi trường đất và nước phục vụ bảo tồn đa dạng sinh học khu Ramsar Xuân Thủy 2011   VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology Vol.27(5S), pp.68-75
Nguyễn Xuân Hải, Phạm Anh Hùng, Nguyễn Thị Quỳnh Trang Nguyễn Xuân Hải Nghiên cứu tổng hợp zeolit từ tro bay làm vật liệu hấp phụ 2011   Tạp chí Khoa học đất Vol.38, pp.39-42
Nguyễn Xuân Hải, Nguyễn Thị Quỳnh Trang Nguyễn Xuân Hải Nghiên cứu khả năng hấp phụ chì và cadmi linh động trong đất của vật liệu điều chế từ điatomit Hòa Lộc 2011   VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology Vol.27(5S), pp.82-88
Nguyễn Xuân Hải, Nguyễn Thị Quỳnh Trang Nguyễn Xuân Hải Nghiên cứu điều kiện tổng hợp vật liệu hấp phụ từ tro bay nhà máy nhiệt điện Phả Lại 2011   VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology Vol.27(5S), pp.76-81
Nguyễn Xuân Hải, Nguyễn Ngọc Minh, Phạm Anh Hùng, Nguyễn Minh Phương, Trần Thị Nhẫn Nguyễn Xuân Hải, Nguyễn Ngọc Minh Nghiên cứu tổng hợp sét hữu cơ từ vật liệu Bentonite Cổ Định và cetyl trimetyl amoni bromua (CTAB), ứng dụng trong xử lý ô nhiễm chì và cadmi trong đất 2011   Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Vol.18(2), pp.90-93.
Nguyễn Xuân Hải, Nguyễn Ngọc Minh, Kireycheva L.V., Phạm Anh Hùng, Phan Đông Pha, Vũ Thị Hồng Hà, Dương Khánh Vân Nguyễn Xuân Hải, Nguyễn Ngọc Minh Nghiên cứu sử dụng điatomit Bảo Lộc làm vật liệu hấp phụ Pb và Cd 2011   Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Vol.17, pp.25-29.
Nguyễn Xuân Hải , Nguyễn Ngọc Minh, Phạm Anh Hùng, Vũ Thị Hồng Hà, Dương Khánh Vân Nguyễn Xuân Hải , Nguyễn Ngọc Minh Ảnh hưởng của điều kiện môi trường đến tính chất hấp phụ của zeolit tổng hợp từ điatomit 2011   Tạp chí Khoa học đất Vol.38, pp.43-47
Nguyễn Xuân Cự, Nguyễn Thị Huệ, Nguyễn Song Tùng Nguyễn Xuân Cự Đánh giá hiệu quả sử dụng phế phụ phẩm nông nghiệp (rơm rạ) để nâng cao hàm lượng và chất lượng mùn trong đất phù sa sông Hồng 2011   VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology Vol.27(5S), pp.16-22
Nguyen Vu Minh Hanh, Phan Tuan Nghia, Suphavadee Chimtong, Khin Lay Kyu, Khanok Ratanakhanokchai Phan Tuấn Nghĩa Screening and isolation of anaerob thermophilic bacteria capable of producing sugars from agricultural wastes 2011   VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology Vol.27(2S), pp.163-173
Nguyễn Việt, Nguyễn Hữu Khải Nguyễn Hữu Khải Phân kỳ lũ lưu vực sông Ba 2011   VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology Vol.27(1S), 283-289
Nguyen Van Vuong, Luong Thi Thu Hoai, Bui Van Dong, Nguyen Dinh Nguyen Nguyễn Văn Vượng, Lường Thị Thu Hoài, Bùi Văn Đông The influences of tectonic activities on the landslide in Bac Kan town 2011   VNU Journal of Science, Earth Sciences Vol.27(1S), pp.125-133
Nguyễn Văn Vịnh, Nguyễn Văn Hiếu, Bae Jeon Jae Nguyễn Văn Vịnh Mô tả giai đoạn ấu trùng của loài thuộc giống Ephemera (Insecta : Ephemeroptera : Ephemeridae) ở Việt Nam 2011   VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology Vol.27(2S), pp.121-127.
Nguyễn Văn Quảng, Nguyễn Trí Tiến, Phạm Đình Sắc, Bùi Thanh Vân, Nguyễn Hải Huyền, Cao Bích Ngọc, Nguyễn Thanh Hương, Nguyễn Tùng Cường Nguyễn Văn Quảng Kết quả bước đầu điều tra về đa dạng sinh học của chân khớp (Arthropoda) ở đất ở khu vực Hà Nội 2011   VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology Vol.27(2S), pp.Vol.2S pp.85-90.
Nguyen Van Nghia, Nguyen Vu Nhan, Nguyen Quang Bau Nguyễn Quang Báu The acoustomagnetoelectric effect in quantum wires 2011   VNU Journal of Science, Mathematics - Physics Vol.27(1S), pp.174-179
Nguyen Van Hung, Nguyen Thi Hong Thanh, Tong Sy Tien Nguyễn Văn Hùng Calculation of EXAFS cumulants of HCP crystals using anharmonic effective potential and classical statistics 2011   VNU Journal of Science, Mathematics - Physics Vol.27(1S), pp.104-108
Nguyen Van Hung, Bui Thi Thuc, Tong Sy Tien, Le Hai Hung Nguyễn Văn Hùng Calculation of EXAFS debye-waller factors and specific heat of FCC crystals using anharmonic effective potentials 2011   VNU Journal of Science, Mathematics - Physics Vol.27(1S), pp.109-113
Nguyen Tuan Anh, Bach Gia Duong, Vu Anh Phi Vũ Anh Phi The differences between monte carlo simulations and kubelka-munk model for optical parameter measurement 2011   VNU Journal of Science, Mathematics - Physics Vol.27(1S)
Nguyen Trung Thanh, Pham Thi Kim Dung Nguyễn Trung Thành The Flora of Pu Huong Nature Reserve Area, Nghe An province 2011   VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology Vol.27(2S), pp.104-108
Nguyen Trong Thanh, Vu Xuan Quang, Nguyen Quang Liem, Vu Phi Tuyen Nguyễn Trọng Thanh Fluorescence characteristics of Sm3+ ions -doped Alkali-aluminoborate glasses 2011   VNU Journal of Science, Mathematics - Physics Vol.27(1S), pp.211-214
Trang 11 trong 73Đầu tiên    Trước   6  7  8  9  10  [11]  12  13  14  15  Tiếp   Cuối