Bài báo trong nước

Tổng số có: 1456 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Tác giảTác giả HUSTên công trìnhNăm công bốCấp công bốImpact FactorNơi công bốTập số trang
Trần Tân Tiến, Nguyễn Thị Thanh Trần Tân Tiến Đồng hóa dữ liệu vệ tinh modis trong mô hình WRF để dự báo mưa lớn ở khu vực Trung Bộ 2011   VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology Vol.27(1S), pp.90-95
Trần Quang Đức Trần Quang Đức Xu thế biến động của một số đặc trưng gió mùa mùa hè khu vực Việt Nam 2011   VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology Vol.27(1S), pp.14-20
Trần Quang Đức Trần Quang Đức Xu thế biến động của một số đặc trưng ENSO 2011   VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology Vol.27(1S), pp.29-36
Tran Nhat Anh, Nguyen Thi Quy, Hoang Thi My Nhung Hoàng Thị Mỹ Nhung Establishment of ex vivo angiogenesis model from rat (Rattus norvegicus) aortic rings 2011   VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology Vol.21(2S), pp.228-237
Trần Ngọc Anh Trần Ngọc Anh Xây dựng bản đồ ngập lụt hạ lưu các sông Bến Hải và Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị 2011   VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology Vol.27(1S), pp.1-8
Tran Nghi, Tạ Hòa Phương, Vũ Văn Phái, Đinh Xuân Thành, Nguyễn Thanh Lan, Nguyễn Đình Thái, Nguyễn Thị Hồng Trần Nghi, Tạ Hòa Phương, Vũ Văn Phái, Đinh Xuân Thành Adventurous tourism-a potential realm of World Natural Heritage - National Park Phong Nha - Ke Bang 2011   VNU Journal of Science, Earth Sciences Vol.27 (2011), pp.77-88
Tran Nghi, Dinh Xuan Thanh, Tran Thi Thanh Nhan, Nguyen Thi Huyen Trang, Nguyen Dinh Nguyen, Nguyen Dinh Thai, Giap Thi Kim Chi, Nguyen Van Kieu Trần Nghi, Đinh Xuân Thành An analysis of the relationship between sequence stratigraphy, lithofacies and Cenozoic depositional cycles of the Red River basin 2011   VNU Journal of Science, Earth Sciences Vol.27(1S), pp.1-10
Tran Minh Hieu, Ha Huy Bang, Pham Thuc Tuyen Hà Huy Bằng Gauge-Higgs sector in the minimal SU(5) supersymmetric grand unified model 2011   VNU Journal of Science, Mathematics - Physics Vol.27(1S)
Trần Khắc Hiệp, Nguyễn Thị Bích Nguyệt, Nguyễn Xuân Hải, Nguyễn Văn Tỉnh, Nguyễn Việt Anh Nguyễn Xuân Hải Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ tưới đến năng suất lúa ở đất phù sa sông Hồng 2011   VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology Vol.27(5S), pp.104-111
Trần Hùng Thuận, Trần Văn Quy Trần Văn Quy Nghiên cứu khả năng diệt khuẩn của polyme gốc guanidin trong xử lý nguồn nước bị nhiễm khuẩn gây bệnh tôm cá 2011   Môi trường đô thị Việt Nam Vol.4(70), pp.24-27
Trần Hùng Thuận, Nguyễn Sáng, Trần Văn Quy Trần Văn Quy Nghiên cứu khả năng diệt khuẩn của chế phẩm Biopag-D trong khử trùng nước thải đô thị 2011   VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology Vol.27(5S), pp.242-247
Trần Hùng Thuận, Nguyễn Sáng, Hoàng Văn Tuấn, Trần Thị Quỳnh, Trần Văn Quy Trần Văn Quy Nghiên cứu khả năng diệt khuẩn của polyme gốc guanidin trong khử trùng nước thải 2011   Môi trường đô thị Việt Nam Vol.5(71), pp.37-40
Tran Dang Quy, Mai Trong Nhuan, Nguyen Tai Tue, Nguyen Thi Hoang Ha Trần Đăng Quy, Mai Trọng Nhuận, Nguyễn Thị Hoàng Hà A study on characteristics and mitigation of hazards in Vietnam coastal zone for sustainable development 2011   VNU Journal of Science, Earth Sciences Vol.27(1S), pp.86-97
Trần Anh Tuấn, Hà Minh Cường, Vũ Phương Lan, Dương Thị Thủy Trần Anh Tuấn, Dương Thị Thủy Dự báo biến động lớp phủ mặt đất thành phố Hà Nội tới năm 2014 và 2021 với sự trợ giúp của công nghệ viễn thám và GIS 2011   VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology Vol.27(4S), pp.243- 251
Tran Anh Tuan Trần Anh Tuấn An analysis of the roles of rural industry in Van Truong commune, Tien Hai district, Thai Binh province 2011   VNU Journal of Science, Earth Sciences Vol.26(2), pp.104-118
Ta Quynh Hoa, Le Viet Du Khuong, Nguyen Ngoc Cuong Tạ Quỳnh Hoa Three dimension problem in the combined symmetrical dipole electric sounding method 2011   VNU Journal of Science, Mathematics - Physics Vol.27(1S)
Ta Bich Thuan, Tran Tuan Anh, Vo Thuong Lan Tạ Bích Thuận, Võ Thị Thương Lan Protective effects of Ganoderma lucidum extract against DNA damage caused by UV light 2011   VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology Vol.27(2S), pp.272-278
Sai Cong Doanh, Le Van Vu, Nguyen Ngoc Long, Nguyen Hoai Thu, Nguyen Phuong Linh Sái Công Doanh, Lê Văn Vũ, Nguyễn Ngọc Long Preparation and characterization of PbS nanoparticles by via microwave irradiation method 2011   VNU Journal of Science, Mathematics - Physics Vol.27(1S)
Sai Cong Doanh, Le Van Vu, Nguyen Ngoc Long Sái Công Doanh, Lê Văn Vũ, Nguyễn Ngọc Long Characterization and application of silver nanoparticles synthesized by sonochemical method 2011   VNU Journal of Science, Mathematics - Physics Vol.27(1S), pp.298-302
Phan Thị Hà, Nguyễn Thị Minh Huyền, Lê Hồng Phương, Siva Reddy, Adam Kilgarriff Nguyễn Thị Minh Huyền, Lê Hồng Phương Nghiên cứu từ vựng tiếng Việt với hệ thống Sketch Engine 2011   Tin học và Điều khiển Vol.3, pp.11
Trang 13 trong 73Đầu tiên    Trước   8  9  10  11  12  [13]  14  15  16  17  Tiếp   Cuối