Bài báo trong nước

Tổng số có: 1456 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Tác giảTác giả HUSTên công trìnhNăm công bốCấp công bốImpact FactorNơi công bốTập số trang
Trần Văn Tuấn, Lê Phương Thúy, Phạm Sỹ Liêm Trần Văn Tuấn, Lê Phương Thúy, Phạm Sỹ Liêm Xây dựng mô hình cơ sở dữ liệu địa chính phục vụ công tác quản lý đất đai tại huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội 2011   VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology Vol.27(4S), pp.233- 242
Trần Văn Trường, Phạm Quang Tuấn, Nguyễn Thị Thanh Hoa, Phạm Minh Tâm Phạm Quang Tuấn Tiếp cận hệ thống trong đánh giá sức chứa du lịch ứng dụng cho khu di tích - danh thắng Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh 2011   VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology Vol.27(4S), pp.195-205
Trần Văn Quy, Trần Văn Sơn Trần Văn Quy Nghiên cứu chế tạo vật liệu sét chống Al/La để xử lý phốtpho trong nước 2011   VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology Vol.27(5S), pp.216-223
Trần Văn Quy Trần Văn Quy Nghiên cứu xử lý bã thải phóng xạ có hoạt độ thấp bằng phương pháp bitum hoá 2011   VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology Vol.27(1), pp.52-58
Trần Văn Quy Trần Văn Quy Nghiên cứu tận thu vật liệu sét từ bùn thải của quá trình chế biến quặng crômit Cổ Định để xử lý kim loại nặng trong nước thải 2011   VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology Vol.27(5S), pp.209-215
Trần Thuý Hằng, Nguyễn Quang Huy Nguyễn Quang Huy Phân lập chủng Bacillus có hoạt tính tổng hợp Biofim từ một số khu vực ô nhiễm làng nghệ tại Việt Nam 2011   VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology Vol.27(2S), pp.157-164.
Tran Thuy Hang, Nguyen Quang Huy Nguyễn Quang Huy Isolate biofilm forming Bacillus strains from contamination site in trade villages in Vietnam 2011   VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology Vol.27(2S), pp.157-162
Trần Thị Tuyết Thu, Nguyễn Viết Hiệp, Nguyễn Minh Hưng, Nguyễn Văn Tuyến Trần Thị Tuyết Thu Nghiên cứu mối quan hệ giữa một số chỉ tiêu sinh học và lý, hóa trong đánh giá chất lượng đất trồng chè Tân Cương, Thái Nguyên 2011   VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology Vol.27(5S), pp.234-241
Tran Thi Thuy Anh, Nguyen Thi Hong Van, Nguyen Thi Thu Huong, Le Van Quang, Ha Hoai Nam Trần Thị Thùy Anh Analysis of exon 16 and 19 in MLH1 gene associated with Hereditary Nonpolyposis Colorectal Cancer (HNPCC) by PCR- RFLP 2011   VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology Vol.27(2S), pp.138-143
Trần Thị Phương Trần Thị Phương Công nghệ dùng enzym để xử lý rơm rạ trồng nấm sò – một nghề đem lại hiệu quả kinh tế và làm sạch môi trường 2011   Tạp chí Môi trường Vol.3, pp.28-29
Trần Thị Như Mai, Nguyễn Thị Minh Thư, Lê Thanh Sơn, Nguyễn Thanh Bình Trần Thị Như Mai, Nguyễn Thị Minh Thư, Lê Thanh Sơn, Nguyễn Thanh Bình Đồng phân hóa n-hexan trên xúc tác Pt/ZrO2/SO42- và Pt-Zn/g-Al2O3 (Cl2) 2011   Tạp chí Hóa học Vol.49(2ABC), pp.219-223
Trần Thị Như Mai, Nguyễn Thị Minh Thư, Cao Văn Khánh, Nguyễn Xuân Thiên, Lê Thái Sơn, Đặng Thanh Tùng Trần Thị Như Mai Tổng hợp xúc tác axit rắn đa oxit Zn, La/g-Al2O3 được sunfat hóa dùng cho phản ứng este chéo hóa dầu thực vật đã qua sử dụng 2011   Tạp chí Hóa học Vol.49(5AB), 2011, pp.374-380
Trần Thị Như Mai, Nguyễn Thị Hồng Hạnh Trần Thị Như Mai Ảnh hưởng của việc sử dụng tổ hợp vật liệu zeolit-polime đến sinh trưởng và năng suất của cây ngô 2011   Tạp chí Khoa học và Phát triển, Đại học Nông nghiệp Hà Nội Vol.9(1), pp.10-15
Tran Thi Nhu Mai, Nguyen Thi Ha, Giang Thi Phuong Ly, Nguyen Thi Thu Hà Trần Thị Như Mai Catalytic properties of Ti-MWW in oxidation of a-pinen 2011   Journal of Chemistry Vol.49( 2ABC), pp.902-907.
Trần Thị Như Mai, Lê Thái Sơn, Cù Huy Thành Trần Thị Như Mai Tổng hợp nano CeO2 sử dụng làm phụ gia cho nhiên liệu diesel 2011   Tạp chí Hóa học Vol.49(5AB), 2011, pp.731-734
Tran Thi Mai Hoa, Huan Nguyen Cao Huan, Noma Haruo Nguyễn Cao Huần Potential of Developing Community-based Ecotourism in Van Don District, Quang Ninh Province 2011   VNU Journal of Science, Earth Sciences Vol.26, pp.128-140
Trần Thị Huyền Nga, Trần Thị Thanh, Phạm Văn Hiệp Trần Thị Huyền Nga Công nghệ xử lý chất thải rắn khó phân huỷ từ một số cơ sở sản xuất, để tái chế thành nhiên liệu rắn 2011   VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology Vol.27(5S), pp.196-202
Trần Thị Hồng, Nguyễn Thị Việt Trà Trần Thị Hồng Đánh giá hiện trạng môi trường nước và đất tại xí nghiệp thiếc Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên 2011   VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology Vol.27(5S), pp.128-131
Tran Thi Dung, Pham Thi Thu Ha, Đinh Thi Thu Phương, Hoang Thi Chi Trần Thị Dung Preparation and characteristics of ultrafiltration membrane for protein separation 2011   Journal of Chemistry, Vietnam Aca. of Sci. and Technol Vol.49(5), pp.575-579
Tran Thai Thuong, Le Lan Phuong, Trinh Hong Thai Trịnh Hồng Thái Analysis of differentially expressed proteins of plasma in hepatocellular carcinoma patients 2011   VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology Vol.27(2S), pp.279-284
Trang 14 trong 73Đầu tiên    Trước   9  10  11  12  13  [14]  15  16  17  18  Tiếp   Cuối