Bài báo trong nước

Tổng số có: 1456 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Tác giảTác giả HUSTên công trìnhNăm công bốCấp công bốImpact FactorNơi công bốTập số trang
Vu Tung Lam, Nguyen Ngoc Dinh, Dang Le Minh, Nguyen Thi Thuy Nguyễn Ngọc Đỉnh, Đặng Lê Minh The electric and magnetic properties of the multiferroic (PZT)1-x (LaFeO3)x compounds 2011   VNU Journal of Science, Mathematics - Physics Vol.27(1S), pp.162-165
Vu Thi Thai Ha, Nguyen Thi Quy Hai, Nguyen Ngoc Long Nguyễn Ngọc Long Estimation and correction for the temperature lag in thermoluminescent measurements for LiF:Mg,Cu,Na,Si phosphor 2011   Communications in Physics Vol.21, pp.145-152.
Vu Thi Thai Ha, Nguyen Thi Quy Hai, Nguyen Ngoc Long Nguyễn Ngọc Long Effect of heating rate on the responses of LiF:Mg,Cu,Na,Si thermoluminescent phosphor 2011   Communications in Physics Vol.21, pp.43-49.
Vu Thi Ngoan, Nguyen Thi Thanh Nhan, Nguyen Dinh Nam, Le Thai Hung Nguyễn Đình Nam The parametric transformation coefficient of confined acoustic phonons and confined optical phonons in the cylindrical quantum wire with parabolic potential 2011   VNU Journal of Science, Mathematics - Physics Vol.27(1S), pp.184-188
Vũ Thị Hậu, Vũ Ngọc Duy, Cao Thế Hà Cao Thế Hà Study on catalytic activity of some catalyst on the base of iron-manganese oxide in wet air oxidation of reactive dyes Khảo sát hoạt tính xúc tác của một số xúc tác chế tạo trên cơ sở oxit sắt, oxit mangan trong phản ứng oxi hóa pha lỏng xử lý thuốc nhuộm 2011   Tạp chí Hóa Học Vol.49(3A), pp.327-332
Vũ Thị Hậu, Vũ Ngọc Duy, Cao Thế Hà Cao Thế Hà Kinetics of catalytic wet air oxidation of some reactive dyes activity using modified Cao Bang manganese ore (Động học ôxi hóa một số chất màu hoạt tính bằng phương pháp oxi hóa pha lỏng xử dụng quặng Mn Cao Bằng biến tính) 2011   Tạp chí Hóa Học Vol.49(2ABC), pp.272-276
Vũ Thanh Hằng, Ngô Thị Thanh Hương, Nguyễn Quang Trung, Trịnh Tuấn Long Vũ Thanh Hằng, Trịnh Tuấn Long Dự tính sự biến đổi của hạn hán ở Miền Trung thời kỳ 2011-2050 sử dụng kết quả của mô hình khí hậu khu vực RegCM3 2011   VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology Vol.27(1S), pp.21-31
Vu Phi Tuyen, Tomokatsu Hayakawa, Vu Xuan Quang, Nguyen Trong Thanh Nguyễn Trọng Thanh Judd-Ofelt parameters in tellurite glasses doped Eu3+ ions 2011   VNU Journal of Science, Mathematics - Physics Vol.27(1S), pp.289-292
Vu Phi Tuyen, Tomokatsu Hayakawa, Nguyen Trong Thanh Nguyễn Trọng Thanh Optical investigation of Eu3+ ions in Thallium Tellurite glasses 2011   VNU Journal of Science, Mathematics - Physics Vol.27(1S), pp.285-288
Vo Thi Thuong Lan, Nguyen Kim Hoan, Bui Viet Anh Võ Thị Thương Lan Construction of cecropin expressing vector for transfection into chicken embryonic stem cells 2011   VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology Vol.21(2S), pp.200-205
Truong Ngoc Kiem, Nguyen Nghia Thin, Nguyen Anh Duc, Vu Anh Tai Trương Ngọc Kiểm, Nguyễn Nghĩa Thìn, Nguyễn Anh Đức Assessment of plant resources in Hoang Lien National Park (Lao Cai province) for biodiversity concentration and sustainable development 2011   VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology Vol.27(2S), pp.36-41
Trinh Thi Loan, Le Hong Ha, Nguyen Ngoc Long Trịnh Thị Loan, Nguyễn Ngọc Long Effect of Cr3+ concentration on structural and optical properties of ZnAl2O4:Cr3+ 2011   VNU Journal of Science, Mathematics - Physics Vol.26, pp.37-42.
Trịnh Thị Lê Hà, Phạm Mai Thanh Trịnh Thị Lê Hà Cơ sở lý thuyết và khả năng xác định nồng độ ôxy hòa tan trong nước biển bằng phương trình thực nghiệm 2011   VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology Vol.27(1S), pp.63-70
Trinh Thi Hue, Nguyen Thanh Dinh, Nguyen Quang Dong, Duong Thi Nguyet, Nguyen The Binh Nguyễn Thế Bình Studying the role of liquid environments in formation of noble metal nanoparticles by laser ablation 2011   VNU Journal of Science, Mathematics - Physics Vol.27(1S), pp.94-99
Trịnh Tất Cường, Phan Tuấn Nghĩa, Nguyễn Quang Huy, Vũ Tiến Chính Trịnh Tất Cường, Phan Tuấn Nghĩa Mycobacterium tuberculosis H37Rv-induced generation of intracellular reactive oxygen species (ROS) is dependent on the toll-like receptor (TLR) 2011   Journal of Biotechonology Vol.9(3), pp.1-6.
Trinh Tat Cuong, Nguyen Anh Luong, Tran Thi Thuy Anh, Dinh Doan Long Trịnh Tất Cường, Trần Thị Thùy Anh, Đinh Đoàn Long Development of a nonradioactive assay for detection of potential angiotensin II receptor drugs using fluorescein labeled ligand 2011   VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology Vol.27(2S), pp.144-150
Trịnh Minh Ngọc Trịnh Minh Ngọc Đánh giá khả năng dễ bị tổn thương của tài nguyên nước lưu vực sông Thạch Hãn 2011   VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology Vol.27(1S), pp.176-181
Triệu Thị Nguyệt, Nguyễn Thị Lụa, Phạm Xuân Hùng, Nguyễn Hùng Huy, Nguyễn Hoàng Lê Nguyễn Hùng Huy, Triệu Thị Nguyệt Tổng hợp và nghiên cứu khả năng sử dụng Cu(II) Pyvalat để tạo màng Cu2O bằng phương pháp CVD 2011   Tạp chí Hóa học Vol.44(3A), pp.105-111
Triệu Thị Nguyệt, Nguyễn Thị Lụa, Nguyễn Mạnh Hùng Triệu Thị Nguyệt Khảo sát ảnh hưởng của các yếu tố đến quá trình tạo màng Cu2O từ Cu(II) axetylaxetonat 2011   Tạp chí Hóa học Vol.44(3A), pp.111-116
Trần Yêm Trần Yêm Gắn kết vườn cò Ngọc Nhị với hệ thống các điểm du lịch huyện Ba Vì – thành phố Hà Nội 2011   VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology Vol.27(5S), pp.291-299
Trang 15 trong 73Đầu tiên    Trước   10  11  12  13  14  [15]  16  17  18  19  Tiếp   Cuối