Bài báo trong nước

Tổng số có: 1456 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Tác giảTác giả HUSTên công trìnhNăm công bốCấp công bốImpact FactorNơi công bốTập số trang
Đặng Thị Tuyết Anh, Nguyễn Văn Tuyến, Phạm Trọng Khá, Trần Văn Lộc Phạm Trọng Khá Nghiên cứu độc tính cấp và độc tính bán trường diễn của Stavudin 2012   Tạp chí Hóa học Vol.50(5A), pp.39-43
Dang Mai, Nguyen Thuy Duong, Tong Thi Thu Ha, Dang Quang Khang, Nguyen Van Niem, Dinh Xuan Thanh Đặng Mai, Nguyễn Thùy Dương Geochemical characteristics of Quaternary sediments in the Hanoi area 2012   VNU Journal of Science, Earth Sciences Vol 28, No. 1, p.1-10.
Đặng Đình Đức, Đặng Đình Khá, Trần Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Phương Nhung Đặng Đình Đức, Đặng Đình Khá, Trần Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Sơn Khôi phục số liệu dòng chảy tỉnh Khánh Hòa bằng mô hình NAM 2012   VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology Vol.28(3S), pp.16-22
Chu Anh Đào, Nguyễn Ngọc Minh, Phạm Vy Anh, Khương Minh Phượng, Nguyễn Mạnh Khải Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Mạnh Khải Nghiên cứu sự tích lũy kim loại nặng (Cu, Pb, Zn) trong đất canh tác khu vực huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 2012   VNU Journal of Science Vol.28(4S), pp.26-32
Cao Đình Triều, Lê Duy Bách, Ngô Gia Thắng, Bùi Anh Nam, Trần Nghi, Chu Văn Ngợi, Nguyễn Văn Vượng, Phạm Huy Long, Đỗ Văn Lĩnh, Nguyễn Tài Thinh Trần Nghi, Chu Văn Ngợi, Nguyễn Văn Vượng Đặc điểm địa động lực hiện đại vùng ven biển Việt Nam 2012   Tạp chí Địa chất Loạt A, Vol.331-332, pp.10-21
Can Anh Tuan, Hoang Xuan Co, Nguyen Thi Hoang Lien Hoàng Xuân Cơ, Nguyễn Thị Hoàng Liên Potential Uses of Environmental Impact Assessment Report for Environmental Dispute Resolution in Vietnam 2012   VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology Vol.28(1), pp.64-73.
Cấn Anh Tuấn, Hoàng Xuân Cơ Hoàng Xuân Cơ Ứng dụng mô hình RUW và ISC trong tính toán thiệt hại do ô nhiễm không khí từ Công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại 2012   VNU Journal of Science Vol.28(4S), pp.217-222
Cấn Anh Tuấn, Hoàng Xuân Cơ Hoàng Xuân Cơ Những vấn đề pháp lý sử dụng kết quả quan trắc môi trường 2012   VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology Vol.28(2), pp.135-143.
Cấn Anh Tuấn, Hoàng Xuân Cơ Hoàng Xuân Cơ Các phương thức giải quyết tranh chấp môi trường ở Trung Quốc và kinh nghiệm áp dụng đối với Việt Nam 2012   Tạp chí Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội Vol.5, pp.68-76.
Bui Van Loat, Le Tuan Anh, Dong Van Thanh, Nguyen The Nghia, Pham Duc Khue Bùi Văn Loát Measurement of some characteristics of the BEGe detector 2012   VNU Journal of Science, Mathematics-Physics Vol.28, pp.19-25
Bui Hong Van, Pham Van Ben, Hoang Nam Nhat and Nguyen Trong Uyen Bùi Hồng Vân, Phạm Văn Bền, Nguyễn Trọng Uyển The optical property of Mn-Doped ZnS nanoparticles synthesized by a Co-precipitation method 2012   Communications in Physics Vol.22(2), pp.167-173
Bùi Hồng Vân, Nguyễn Trọng Uyển, Phạm Văn Bền, Hoàng Nhật, Trần Minh Thi Bùi Hồng Vân, Phạm Văn Bền, Nguyễn Trọng Uyển Ảnh hưởng của một số điều kiện chế tạo lên tính chất quang của các hạt nano ZnS kích hoạt bởi Cu 2012   Tạp chí Hóa học và Ứng dụng Vol.5(15), pp.41-44
Bùi Hồng Vân, Đặng Văn Thái, Phạm Văn Bền, Hoàng Nam Nhật, Nguyễn Trọng Uyển, Hoa Hữu Thu, Nguyễn Thị Hải Yến Bùi Hồng Vân, Phạm Văn Bền, Nguyễn Trọng Uyển, Hoa Hữu Thu Ảnh hưởng của thời gian thủy nhiệt lên phổ hấp thụ và phổ phát quang của các hạt nano ZnS kích hoạt Mn chế tạo bằng phương pháp thủy nhiệt với sự hiện diện của axít thioglycolic 2012   Tạp chí Hóa học Vol.50(5B), pp.181-185
Vương Diệu Linh, Nguyễn Phi Hùng, Tạ Văn Tô, Nguyễn Thanh Hoa, Ngô Thị Hà, Võ Thị Thương Lan Võ Thị Thương Lan Nghiên cứu hiện tượng methyl hóa trên gen BRCA1 ở bệnh nhân ung thư vú và ung thư buồng trứng tại bệnh viện K 2011   Tạp chí Ung Thư học Việt Nam Vol (3), pp.18-24
Vu Xuan Phuc, Luu Tuan Tai, Nguyen Phuc Duong, Dam Nhan Ba Lưu Tuấn Tài Influence of grain size on the capacity of LaNi5-xGex compound using for Ni - MH battery 2011   VNU Journal of Science, Mathematics - Physics Vol.27(1S), pp.193-196
Vu Xuan Phuc, Luu Tuan Tai, Nguyen Phuc Duong, Dam Nhan Ba Lưu Tuấn Tài Influence of grain size on the electrochemical properties of LaNi3.55Al0.3Mn0.4Co0.75 compound used for Ni - MH battery 2011   VNU Journal of Science, Mathematics - Physics Vol.27(1S), pp.189-192
Vu Van Tich, Luong Thi Thu Hoai, Chu Van Ngoi, Dang Van Luyen, Dinh Tien Dung, Do Trong Quoc Vũ Văn Tích, Lường Thị Thu Hoài, Chu Văn Ngợi, Đặng Văn Luyến Forecasting landslide in Muong Lay (Dien Bien) by intergrated analysis of tectono-geomorphological and petro-structural data 2011   VNU Journal of Science, Earth Sciences Vol.27(1S), pp.141-149
Vu Van Manh, Thach Mai Hoang, Le Thi Tuyet Mai, Pham Thanh Van Vũ Văn Mạnh Study on the using of environmental niche model BIOCLIM to estimate the distribution of Francois’s Langur (Trachypithecus francoisi) in Northern of Vietnam under climate change of IPCC scenario A2 2011   VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology Vol.27(2S), pp.61-67
Vũ Văn Khải, Nguyễn Huy Sinh, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Thị Thương Nguyễn Huy Sinh, Nguyễn Anh Tuấn Nghiên cứu chuyển pha và các tính chất điện từ trong các hợp chất La2/3Ca1/3Mn1-xTMxO3-d (TM = Cu và Zn) 2011   Journal of Science and Technology Vol.49(1), pp.119-126. ISSN: 0866-708X.
Vu Van Khai, Ngo Thanh Tam, Hoang Van The, Nguyen Huy Sinh Nguyễn Huy Sinh Large magnetoresistance effect in Perovskite Nd1-xSrxMnO3 system 2011   VNU Journal of Science, Mathematics - Physics Vol.27(1S), pp.139-142
Trang 16 trong 73Đầu tiên    Trước   11  12  13  14  15  [16]  17  18  19  20  Tiếp   Cuối