Bài báo trong nước

Tổng số có: 1456 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Tác giảTác giả HUSTên công trìnhNăm công bốCấp công bốImpact FactorNơi công bốTập số trang
Hoàng Hải Yến, Trần Thị Thùy Anh, Trịnh Tất Cường Trần Thị Thùy Anh, Trịnh Tất Cường Tối ưu hóa các thông số lên men để sản xuất GABA từ chủng LB plantarum phân lập từ Kim chi Việt Nam 2012   Tạp chí Khoa học Vol.28(2S), pp.216-222
Ho Minh Trung, Nguyen Duy Thien, Le Van Vu, Nguyen Ngoc Long, Truong Kim Hieu Nguyễn Duy Thiện, Lê Văn Vũ, Nguyễn Ngọc Long Synthesis of Indium phosphide nanocrystals via wet chemical method 2012   Journal of Science and Technology Vol.50(1B), pp.441-447
Ho Minh Trung, Nguyen Duy Thien, Duong Thi Lien, Nguyen Ngoc Long, Le Van Vu Lê Văn Vũ, Nguyễn Ngọc Long Synthesis and characterization of indium nanoparticles 2012   Vietnam Journal of Mechanics Vol.27
GiapQuynh Hoa, Ngo Anh Tien, Bui Thi Viet Ha Bùi Thị Việt Hà Using tofu waste as substrate for hydrogen production of Thermotoga neapolitana DSM 4359 2012   VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology Vol.28, pp.110-117
Đồng Kim Loan, Trần Thị Huyền Nga, Phạm Thị Mai, Lưu Minh Loan, Bùi Thị Hà Đồng Kim Loan Phân lập, tuyển chọn và khảo sát khả năng phân giải amoni của một số nhóm vi sinh vật biển 2012   VNU Journal of Science Vol.28(4S), pp.124-128
Đoàn Văn Bộ, Nguyễn Hương Thảo, Bùi Thanh Hằng Đoàn Văn Bộ Ước tính trữ lượng tiềm năng và khả năng khai thác nguồn lợi cỏ nổi nhỏ vùng biển vịnh Bắc Bộ 2012   VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology Vol.28(3S), pp.9-15
Đoàn Hương Mai Đoàn Hương Mai Nghiên cứu đa dạng sinh học xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội 2012   VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology Vol.28(2S), pp.20-24
Do Xuan Tung, Pham Chi Vinh Phạm Chí Vĩnh Homogenization of an interface highly oscillating between two concentric ellipses 2012   Vietnam Journal of Mechanics  
Đinh Thi Thu Phương, Tran Thi Dung, Bui Duy Cam, Shinsuke Mori, Masaaki Suzuki Bùi Duy Cam, Trần Thị Dung Improvement of antifouling and separation property for cellulose acetate membrane by UV-photo-grafting polymerization of acrylic acid 2012   Tạp chí Khoa học và công nghệ Vol.50(3C), pp.663-669
Dinh Thi Thu Huyen, Bui Thi Viet Ha Bùi Thị Việt Hà Antibacterial activity against antibiotic resistant bacteria causing upper respiratory disease (Moraxella catarrhalis)of Bacillus subtilis TM1.5 isolated from the fermentef broth of docynia friut 2012   VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology Vol.28(2S), pp.138-144
Đinh Thị Hương, Nguyễn Minh Ngọc, Ngô Thị HuyềnTrang, Bùi Thu Thủy, Phan Tuấn Nghĩa, Nguyễn Thị Vân Anh, Nguyễn Hòa Anh Nguyễn Thị Vân Anh, Phan Tuấn Nghĩa Xây dựng quy trình tách chiết arabinoxylan từ cám gạo 2012   VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology Vol.28(2S), pp.129-136
Dinh Thi Huong, Nguyen Minh Ngoc, Ngo Thi Huyen Trang, Bui Thu Thuy, Phan Tuan Nghia, Nguyen Thi Van Anh, Nguyen Hoa Anh Phan Tuấn Nghĩa, Nguyễn Thị Vân Anh Pilot scale for extraction of arabinoxylan from rice bran 2012   VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology Vol.28(2S), pp.129-136
Dao Van Dung, Le Kha Hoa Đào Văn Dũng Solving nonlinear stability problem of imperfect functionally graded circular cylindrical shells under axial compression by Galerkin’s method 2012   Vietnam Journal of Mechanics Vol.34(3), pp.139-156.
Dao Van Dung, Le Kha Hoa Đào Văn Dũng Nonlinear analysis of buckling and post-buckling for axially compressed functionally graded cylindrical panels with the Poisson’s ratio varying smoothly along the thickness 2012   Vietnam Journal of Mechanics Vol.34(1), pp.27-44.
Dao Thi Luong, Nguyen Phu Thu Thuy, Trinh Thanh Trung, Bui Thi Viet Ha, Duong Van Hop Bùi Thị Việt Hà Production of thermostable protease from Bacillus subtilis subsp. subtilis YS24 by solid state fermentation 2012   VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology Vol.28(2S), pp.157-160
Dao Sy Duc, Trinh Thi Thanh Hao Đào Sỹ Đức Removal of Reactive Blue 181 dye by Heterogeneous Fenton technique using modified fly ash/H2O2 2012   Vietnam Journal of Science and Technology Vol.50(3), pp.373-382.
Dao Sy Duc, Tran Thi Huyen Trang, Vu Minh Tan Đào Sỹ Đức Black liquor: basic properties, its effects and the treatment ability by using advanced oxidation processes (AOPs) 2012   Journal of Science and Technology, Hanoi University of Industry Vol.9(3), pp.49-54.
Dao Sy Duc, Nguyen Van Noi, Nguyen Thi Minh Phuong, Vu The Ninh Đào Sỹ Đức, Nguyễn Văn Nội Degradation of Reactive Blue 182 dye by heterogeneous Fenton technique using modified fly ash/H2O2; part 1. Effect of modification conditions 2012   Vietnam Journal of Science and Technology Vol. 50(3C), pp.530-539.
Đào Sỹ Đức, Nguyễn Văn Nội, Ngô Thị Minh, Vũ Thị Quyên Đào Sỹ Đức, Nguyễn Văn Nội, Vũ Thị Quyên Xử lý phẩm màu Reactive Blue 182 bằng kỹ thuật Fenton dị thể với tro bay biến tính bằng sắt (III) nitrat 2012   Tạp chí Khoa học và Công nghệ Vol.50(3C), pp.540-546
Dao Huy Bich, Nguyen Xuan Nguyen, Hoang Van Tung Nguyễn Xuân Nguyên Postbuckling of functionally graded cylindricalshells based on improved Donnell equations 2012   Vietnam Journal of Mechanics  
Trang 17 trong 73Đầu tiên    Trước   12  13  14  15  16  [17]  18  19  20  21  Tiếp   Cuối