CongBoKH.Show.List

Tổng số có: 3638 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Tác giảTác giả HUSTên công trìnhNăm công bốCấp công bốImpact FactorNơi công bốTập số trang
Nguyễn Tú Anh, Nguyễn Văn Vượng Nguyễn Tú Anh, Nguyễn Văn Vượng Đặc điểm cấu trúc-kiến tạo phần Đông Bắc bể trầm tích Kainozoi Sông Hồng 2012   Hội nghị Khoa học Trường ĐHKHTN năm 2012 (Tiểu ban Địa chất), 11/2012  
Nguyễn Trường Quân, Trương Thị Kim, Nguyễn Thúy Ngọc, Lê Văn Chiều Nguyễn Trường Quân, Nguyễn Thúy Ngọc, Lê Văn Chiều Xác định hệ số phát thải các độc tố hữu cơ nhóm BTX của một số xe gắn máy động cơ 2 kỳ 2012   Hội nghị Khoa học Trường ĐHKHTN năm 2012 (Tiểu ban Công nghệ Môi trường và Phát triển Bền vững), 9/10/2012, pp.67-74  
Nguyễn Trường Quân, Lê Văn Chiều, Cao Thế Hà Nguyễn Trường Quân, Lê Văn Chiều, Cao Thế Hà Nghiên cứu khả năng xử lý Amoni trong nước ngầm bằng kĩ thuật tầng vi sinh chuyển động kết hợp lọc sinh học ngập nước qui mô pilot 2012   Hội nghị Khoa học Trường ĐHKHTN năm 2012 (Tiểu ban Công nghệ Môi trường và Phát triển Bền vững), 9/10/2012, pp.101-106  
Nguyen Thuy Pp.and Bach Thanh Cong Nguyễn Thùy Trang, Bạch Thành Công Influences of solvent dielectric constant on PbS surface 2012   Hội nghị Vật lý lý thuyết toàn quốc 2012  
Nguyễn Thúy Ngọc, Dương Hồng Anh, Nguyễn Thị Kim Cúc, Nguyễn Hoàng Tùng, Trương Thị Kim, Phạm Hùng Việt Nguyễn Thúy Ngọc, Dương Hồng Anh, Nguyễn Hoàng Tùng, Phạm Hùng Việt Khảo sát qui trình phân tích hóa chất bảo vệ thực vật Fenitrothion và Fenobucarb trong đối tượng mẫu cá bằng phương pháp phân tích sắc ký khí 2012   Hội nghị Khoa học Trường ĐHKHTN năm 2012 (Tiểu ban Công nghệ Môi trường và Phát triển Bền vững), 9/10/2012, pp.43-50  
Nguyễn Thùy Dương Nguyễn Thùy Dương Một số đặc điểm của quá trình serpentin hóa các đá peridotit ở Núi Nưa, Thanh Hóa 2012   Hội nghị Khoa học Trường ĐHKHTN năm 2012 (Tiểu ban Địa chất), 11/2012  
Nguyen Thi Trang, Nguyen Van Chinh, Nguyen Tat Thang, Bach Thanh Cong Bạch Thành Công First order magnetization process in magnetic systems with random competing interactions 2012   Hội nghị Vật lý lý thuyết toàn quốc 2012  
Nguyễn Thị Thục Hiền, Lê Văn Vũ, Trịnh Thị Thoa, Nguyễn Thị Thanh, Sái Công Doanh, Nguyễn Quang Hòa, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Văn Tuyên Nguyễn Thị Thục Hiền, Lê Văn Vũ, Sái Công Doanh, Nguyễn Quang Hòa Tổng hợp các mảng ống nano tinh thể TiO2 bằng sự anốt hóa 2012   Hội nghị Khoa học Trường ĐHKHTN năm 2012 (Tiểu ban Vật lý), 10/2012  
Nguyễn Thị Thu Hà, Mai Trọng Nhuận, Nguyễn Thị Hoàng Hà Nguyễn Thị Thu Hà, Mai Trọng Nhuận, Nguyễn Thị Hoàng Hà Xác định cơ sở khoa học và khung hành động cho xây dựng xã hội carbon thấp ở Việt Nam 2012   Hội nghị Khoa học Trường ĐHKHTN năm 2012 (Tiểu ban Địa chất), 11/2012  
Nguyễn Thị Thu Cúc Nguyễn Thị Thu Cúc Diatomeae phản ứng với sự thay đổi môi trường trầm tích Holocen khu vực cửa sông ven biển sông Tiền 2012   Hội nghị Khoa học Trường ĐHKHTN năm 2012 (Tiểu ban Địa chất), 11/2012  
Nguyễn Thị Thanh Vân, Trương Thành Trung, Nguyễn Hoàng Nam, Nguyễn Hoàng Lương Trương Thành Trung, Nguyễn Hoàng Nam, Nguyễn Hoàng Lương Nghiên cứu về tính chất từ cứng của hạt nano FePd chế tạo bằng phương pháp hóa siêu âm 2012   Hội nghị Khoa học Trường ĐHKHTN năm 2012 (Tiểu ban Vật lý), 10/2012  
Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Vũ Nhân, L.V. Tùng, Nguyễn Quang Báu Nguyễn Quang Báu Khả năng gia tăng sóng điện từ yếu bởi các điện tử giam cầm trong siêu mạng hợp phần khi có mặt bức xạ laser biến điệu biên độ 2012   Hội nghị Khoa học Trường ĐHKHTN năm 2012 (Tiểu ban Vật lý), 10/2012  
Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Đức Huy, Đỗ Tuấn Long, Nguyễn Quang Báu Đỗ Tuấn Long, Nguyễn Quang Báu Tính toán hệ số hấp thụ phi tuyến sóng điện từ mạnh biến điệu biên độ trong siêu mạng pha tạp 2012   Hội nghị Khoa học Trường ĐHKHTN năm 2012 (Tiểu ban Vật lý), 10/2012  
Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Đào Thu Hằng, Nguyễn Hữu Chiến, Lê Việt Phương, Nguyễn Quang Báu Nguyễn Quang Báu Ảnh hưởng của sóng điện từ mạnh lên hấp thụ sóng điện từ yếu bởi các điện tử giam cầm trong siêu mạng pha tạp, có kể đến ảnh hưởng của sự giam cầm phonon 2012   Hội nghị Khoa học Trường ĐHKHTN năm 2012 (Tiểu ban Vật lý), 10/2012  
Nguyễn Thị Minh Thuyết, Ngụy Tuyết Nhung, Nguyễn Ngọc Khôi Nguyễn Thị Minh Thuyết, Ngụy Tuyết Nhung, Nguyễn Ngọc Khôi Đặc điểm tiêu hình của corindon Đăk Tôn 2012   Hội nghị Khoa học Trường ĐHKHTN năm 2012 (Tiểu ban Địa chất), 11/2012  
Nguyễn Thị Lan, Trần Quang Đức Trần Quang Đức Nghiên cứu ảnh hưởng của ENSO tới một số đặc trưng gió mùa mùa hè ở Việt Nam 2012   Hội thảo Khoa học Quốc gia về Khí tượng, Thủy văn, Môi trường và Biến đổi khí hậu lần thứ XV. Tập 1. Khí tượng-Khí hậu, Khí tượng nông nghiệp và Biến đổi khí hậu. NXB Khoa học và Kỹ thuậ  
Nguyễn Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Thúy, Nguyễn Đình Dũng Nguyễn Đình Dũng Tán xạ từ của các notron phân cực trên mặt tinh thể phân cực trong điều kiện có phản xạ 2012   Hội nghị Khoa học Trường ĐHKHTN năm 2012 (Tiểu ban Vật lý), 10/2012  
Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Kim Lợi, Nguyễn Duy Liêm, Lê Hoàng Tú Nguyễn Thị Hồng Ứng dụng GIS và mô hình SWAT trong đánh giá đất và nước tại tiểu lưu vực Trị An 2012   Hội nghị Khoa học Trường ĐHKHTN năm 2012 (Tiểu ban Địa chất), 11/2012  
Nguyễn Thị Hoàng Hà, Mai Trọng Nhuận, Lê Thị Thu Hiền, Trần Đăng Quy Nguyễn Thị Hoàng Hà, Mai Trọng Nhuận, Trần Đăng Quy Đánh giá mức độ tổn thương con người do tai biến trượt lở tại thị xã Bắc Kạn 2012   Hội nghị Khoa học Trường ĐHKHTN năm 2012 (Tiểu ban Địa chất), 11/2012  
Nguyễn Thị Hoa, Trần Thị Quỳnh Hoa, Triệu Kim Giang, Lê Thị Thanh Bình Lê Thị Thanh Bình Tính chất quang của ZnS:Cu/TG 2012   Hội nghị Khoa học Trường ĐHKHTN năm 2012 (Tiểu ban Vật lý), 10/2012  
Trang 165 trong 182Đầu tiên    Trước   160  161  162  163  164  [165]  166  167  168  169  Tiếp   Cuối