CongBoKH.Show.List

Tổng số có: 3638 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Tác giảTác giả HUSTên công trìnhNăm công bốCấp công bốImpact FactorNơi công bốTập số trang
Hoàng Thị Minh Thảo, Joern Kasbohm, Nguyền Thanh Lan Hoàng Thị Minh Thảo Đặc điểm chất lượng sét Di Linh, Lâm Đồng 2014   Hội nghị KHCN Tuyển khoáng Toàn quốc lần thứ IV-Vai trò của chế biến khoáng sản trong phát triển các ngành công nghiệp Việt Nam, Hà Nội-11/2014, pp.348-358  
Hoàng Mạnh Hà, Trần Thị Quỳnh Hoa, Lê Văn Vũ , Nguyễn Ngọc Long Lê Văn Vũ, Nguyễn Ngọc Long Optical properties of LaF3:Ho nanoparticles prepared by hydrothermalmethod (Tính chất quang các hạt nano LaF3:Ho3+ chế tạo bằng phương pháp thuỷ nhiệt) 2014   Hội nghị Khoa học Trường ĐHKHTN năm 2014 (Tiểu ban Vật lý), pp.90  
Dương Tuấn Ngọc, Vũ Lê Phương, Lê Đình Nam,Nguyễn Hiệu, Vũ Văn Phái, Hoàng Thị Thúy, Lưu Thành Trung Nguyễn Hiệu, Vũ Văn Phái Sử dụng chỉ số mức độ dễ bị tổn thương bờ biển để đánh giá biến đổi đường bờ biển các tỉnh Nam bộ từ Bà Rịa-Vũng Tàu đến Kiên Giang 2014   Hội nghị Khoa học Địa Lý-Quản lý Tài nguyên, Trường ĐHKHTN, Hà Nội, pp.307-317  
Dương Thị Mai Hương, Phạm Thị Thanh Hiền, Vũ Thị Hải Yến, Lê Thị Thúy, Lê Văn Vũ, Nguyễn Ngọc Long Dương Thị Mai Hương, Lê Văn Vũ, Nguyễn Ngọc Long Nghiên cứu cấu trúc và tính chất của vật liệu nano LaPO4:Sm3+ 2014   Hội nghị Khoa học Trường ĐHKHTN năm 2014 (Tiểu ban Vật lý), pp.90  
Dương Hồng Anh, Nguyễn Mạnh Huy, Nguyễn Thanh Đàm Dương Hồng Anh Bước đầu nghiên cứu quy trình phân tích hàm lượng một số kim loại kiềm, kiềm thổ là tạp chất trong biodiesel bằng phương pháp điện di mao quản 2014   Hội nghị Khoa học Trường ĐHKHTN năm 2014 (Tiểu ban Công nghệ Môi trường và Phát triển bền vững), pp.80-84  
Dương Hồng Anh, Nguyễn Kim Diễm Mai Dương Hồng Anh Nghiên cứu ảnh hưởng của một số ion nền cơ bản tới quá trình phân tích As(III) trong nước ngầm bằng phương pháp điện di mao quản sử dụng detector độ dẫn không tiếp xúc với kỹ thuật bơm mẫu điện động học và biện pháp khắc phục 2014   Hội nghị Khoa học Trường ĐHKHTN năm 2014 (Tiểu ban Công nghệ Môi trường và Phát triển bền vững), pp.75-79  
Đỗ Trọng Quốc, Vũ Văn Tích, Lora R. Stevens, Trần Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Đình Nguyên, Phạm Nguyễn Hà Vũ, Phan Thanh Tùng, Bùi Văn Đông Đỗ Trọng Quốc, Vũ Văn Tích, Nguyễn Đình Nguyên, Phạm Nguyễn Hà Vũ, Phan Thanh Tùng, Bùi Văn Đông Các kết quả bước đầu nghiên cứu dự báo tần suất, cường độ các trận lũ cổ thượng lưu sông Sê San 2014   Hội nghị sơ kết giữa kỳ Chương trình Tây Nguyên 3, 7/2014, tại Hà Nội, pp.213-220.  
Đỗ Thị Kim Anh, Nguyễn Thị Mai và Nguyễn Huy Dân Đỗ Thị Kim Anh Tính chất từ và hiệu ứng từ nhiệt trong hợp chất La1-yCeyFe11,44Si1,56 2014   Hội nghị Khoa học Trường ĐHKHTN năm 2014 (Tiểu ban Vật lý)  
Đỗ Thanh Hà Đỗ Thanh Hà New Approach for Symbol Recognition using Sparse Representation 2014   Hội nghị Khoa học Trường ĐHKHTN năm 2014 (Tiểu ban Toán-Cơ-Tin học)  
Đinh Thị Bảo Hoa, Phạm Thị Hồng Minh, Hoàng Thanh Sắc Đinh Thị Bảo Hoa Xây dựng bản đồ sức tải du lịch vịnh Hạ Long 2014   Hội nghị khoa học ngành Địa hình quân sự lần thứ IV năm 2014, 9/2014, Cục Bản đồ, Bộ Tổng tham mưu, pp.322-329  
Đinh Thị Bảo Hoa, Đặng Kinh Bắc, Nguyễn Thị Thu Trang Đinh Thị Bảo Hoa, Đặng Kinh Bắc Nghiên cứu bề mặt không thấm và mối quan hệ với nguy cơ ngập lụt ở Hà Nội bằng viễn thám và GIS 2014   Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2014, 27-29/11/2014, Trường Đại học Cần Thơ, pp.807-815  
Đào Mạnh Phú, Phạm Thị Kim Trang, Vi Thị Mai Lan, Bùi Văn Minh, Nguyễn Thị Duyên, Phạm Hùng Việt, Benjamin Bostick Phạm Thị Kim Trang, Vi Thị Mai Lan, Bùi Văn Minh, Nguyễn Thị Duyên, Phạm Hùng Việt Đánh giá chất lượng nước ngầm tầng nông tại khu vực Đông Nam Hà Nội 2014   Hội nghị Khoa học Trường ĐHKHTN năm 2014 (Tiểu ban Công nghệ Môi trường và Phát triển bền vững), pp.31-36  
Đặng Văn Thái, Lê Hồng Nhung, Bùi Hồng Vân, Phạm Văn Bền, Trần Minh Thi Bùi Hồng Vân, Phạm Văn Bền Phổ phát quang của các màng mỏng ZnS:Mn bọc phủ polyvinylpyrrolindone 2014   Hội nghị Quang học Quang phổ Toàn quốc lần thứ VIII, TP. Đà Nẵng 12-16/08/2014  
Đặng Văn Bào, Nguyễn Quang Anh, Đặng Kinh Bắc, Phạm Thị Phương Nga Đặng Văn Bào, Đặng Kinh Bắc Địa mạo và vị trí định cư của người Việt cổ (lấy ví dụ khu vực phía Bắc thành phố Hà Nội) 2014   Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 8, TP. Hồ Chí Minh, 11/2014, pp.191-201  
Đặng Thị Ngọc, Nguyễn Cao Huần, Đặng Thị Bích Hạnh, Đỗ Ngọc Vinh, Nguyễn Thái Hòa Đặng Thị Ngọc, Nguyễn Cao Huần Đặc điểm và sự phân bố địa lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên khu vực ven biển, hải đảo tỉnh Quảng Ngãi 2014   Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 8, TP. Hồ Chí Minh, 11/2014, pp.89-99  
Đặng Thanh Luận, Nguyễn Hiệu, Nguyễn Trường Khoa, Nguyễn Quang Tuấn Nguyễn Hiệu Đánh giá tổng hợp tai biến thiên nhiên phục vụ tổ chức không gian lãnh thổ huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị 2014   Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 8, TP. Hồ Chí Minh, 11/2014, pp.806-815  
Đặng Đình Khá, Nguyễn Thanh Sơn, Trần Ngọc Anh Đặng Đình Khá, Nguyễn Thanh Sơn, Trần Ngọc Anh Xây dựng bản đồ nguy cơ lũ, tính nhạy, khả năng chống chịu với lũ phục vụ xây dựng bản đồ tổn thương với lũ trên lưu vực sông Lam 2014   Hội thảo Quốc gia về Biến đổi Khí hậu -Đánh giá tác động, tính dễ bị tổn thương và đề xuất các giải pháp thích ứng với Biến đổi khí hậu Đà Nẵng, Việt Nam, pp.115-119  
Cao Thế Hà, Vũ Ngọc Duy, Trần Thị Tô Phượng, Võ Thị Thanh Tâm, Nguyễn Thị Trang, Nguyễn Việt Hà, Nguyễn Trường Quân, Lê Văn Chiều Cao Thế Hà, Vũ Ngọc Duy, Trần Thị Tô Phượng, Võ Thị Thanh Tâm, Nguyễn Thị Trang, Nguyễn Việt Hà, Nguyễn Trường Quân, Lê Văn Chiều Nước ngọt cho biển đảo, công nghệ lọc màng và thách thức 2014   Hội nghị Khoa học Trường ĐHKHTN năm 2014 (Tiểu ban Công nghệ Môi trường và Phát triển bền vững), pp.175-187  
Cao Thế Hà, Nguyễn Trường Quân, Lê Văn Chiều, Vũ Ngọc Duy Cao Thế Hà, Nguyễn Trường Quân, Lê Văn Chiều, Vũ Ngọc Duy Đánh giá các phương pháp tính toán để thiết kế hệ xử lý nước thải giàu Nitơ 2014   Hội nghị Khoa học Trường ĐHKHTN năm 2014 (Tiểu ban Công nghệ Môi trường và Phát triển bền vững), pp.101-106  
Bùi Đình Hợi, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Quang Báu Nguyễn Quang Báu Dependence of Hall coefficient on Amplitude of an External Electromafnetic Wave in a Compositional Semiconductor Superlattice 2014   Hội nghị Vật lý lý thuyết Toàn quốc, 39(2014), (Buon Ma Thuot, 28-31 July 2014)  
Trang 171 trong 182Đầu tiên    Trước   166  167  168  169  170  [171]  172  173  174  175  Tiếp   Cuối