CongBoKH.Show.List

Tổng số có: 3638 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Tác giảTác giả HUSTên công trìnhNăm công bốCấp công bốImpact FactorNơi công bốTập số trang
Nguyễn Văn Quảng, Nguyễn Trí Tiến Nguyễn Văn Quảng Đa dạng loài và phân bố của Collembola ở hệ sinh thái nông lâm nghiệp khu vực Hà Nội 2014   Hội nghị côn trùng học quốc gia lần thứ 8, 4/2014, pp.948-955  
Nguyễn Văn Quảng Nguyễn Văn Quảng Thức ăn trong ruột mối và sự sử dụng vườn nấm của mối thợ kiếm ăn Macrotermes annadalei (Silv) (Isoptera: Macrotermitinae) 2014   Hội nghị côn trùng học quốc gia lần thứ 8, 4/2014, pp.940-947  
Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Văn Vịnh Nguyễn Văn Vịnh Tổng họ Ephemerelloidae (Bộ Phù du, lớp côn trùng) ở Vườn Quốc gia, tỉnh Lào Cai 2014   Hội nghị côn trùng học quốc gia lần thứ 8, 4/2014, pp.44-49  
Nguyễn Trường Quân, Lê Văn Chiều, Cao Thế Hà, Trần Đình Minh Nguyễn Trường Quân, Lê Văn Chiều, Cao Thế Hà, Trần Đình Minh Nghiên cứu xử lí nước thải giàu C, N và P bằng kĩ thuật AAO cải tiến bán liên tục 2014   Hội nghị Khoa học Trường ĐHKHTN năm 2014 (Tiểu ban Công nghệ Môi trường và Phát triển bền vững), pp.139-146  
Nguyễn Tiến Cường, Đàm Hiếu Chí Nguyễn Tiến Cường, Đàm Hiếu Chí First-principles study on electronic structure of the contact between metallic carbon nanotube and ferromagnetic Co electrode 2014   Hội nghị Khoa học Trường ĐHKHTN năm 2014 (Tiểu ban Vật lý)  
Nguyễn Thị Trang, Nguyễn Việt Hà, Nguyễn Trường Quân, Lê Văn Chiều, Cao Thế Hà Nguyễn Thị Trang, Nguyễn Việt Hà, Nguyễn Trường Quân, Lê Văn Chiều, Cao Thế Hà Công ngệ ABR xử lý nước thải giàu hữu cơ 2014   Hội nghị Khoa học Trường ĐHKHTN năm 2014 (Tiểu ban Công nghệ Môi trường và Phát triển bền vững), pp.147-152  
Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Hoàng Đình Triển, Nguyễn Quang Báu Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Quang Báu Calculation of the absorption coefficient of a weak electromagnetic wave in rectangular quantum wires in the presence of laser radiation with the electron-acoustic phonon scattering mechanism 2014   Hội nghị Khoa học Trường ĐHKHTN năm 2014 (Tiểu ban Vật lý)  
Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Mạnh Khải, Nguyễn Duy Hiển, Lê Thị Hoàng Oanh, Phạm Thị Nga Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Mạnh Khải, Lê Thị Hoàng Oanh Phân tích dòng thải và đánh giá tiềm năng thu khí metan cho công ty cổ phần Mía đường Hòa Bình 2014   Hội thảo về Chiến lược tăng trưởng xanh ở Việt Nam: chương trình hành động và vai trò của các trường đại học và các viện nghiên cứu, 12/2014  
Nguyễn Thị Hà Thành, Tsutsui Yukino, Bùi Thị Thu Nguyễn Thị Hà Thành Nghiên cứu đặc trưng phân bố và đặc điểm hệ thống các trường mầm non, mẫu giáo thành phố Huế 2014   Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 8, TP. Hồ Chí Minh, 11/2014, pp.1402-1409  
Nguyễn Thị Hà Thành Nguyễn Thị Hà Thành Nguồn lực kinh tế phục vụ phát triển huyện Đông Anh 2014   Nhân vật lịch sử và nguồn lực phát triển huyện Đông Anh, 26/08/2014, Viện Việt Nam học và KHPT; UBND huyện Đông Anh  
Nguyễn Thạc Dũng Nguyễn Thạc Dũng The p-Laplacian and geometric structure of Riemannian manifolds 2014   Hội nghị Khoa học Trường ĐHKHTN năm 2014 (Tiểu ban Toán-Cơ-Tin học)  
Nguyễn Tài Tuệ, Mai Trọng Nhuận, Trần Mạnh Liểu Nguyễn Tài Tuệ, Mai Trọng Nhuận Nghiên cứu tương tác đô thị-nông thôn do đô thị hóa ở thành phố Đà Nẵng, giải pháp phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu 2014   Thực trạng đô thị hóa và tác động của biến đổi khí hậu đến thành phố Đà Nẵng. Đà Nẵng, 4/12/2014  
Nguyễn Quang Tuấn, Trương Quang Hải, Phạm Quang Tuấn, Đặng Văn Bào Trương Quang Hải, Phạm Quang Tuấn, Đặng Văn Bào Nghiên cứu đặc điểm địa mạo phục vụ đánh giá tổng hợp các điều kiện tự nhiên huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 2014   Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 8, TP. Hồ Chí Minh, 11/2014, pp.753-758  
Nguyễn Quang Hưng, Bùi Quang Tú Nguyễn Quang Hưng Nguyên lý bất định phi giao hoán tổng quát 2014   Hội nghị Khoa học Trường ĐHKHTN năm 2014 (Tiểu ban Vật lý)  
Nguyễn Quang Hưng, Bùi Quang Tú Nguyễn Quang Hưng Trường lượng tử không giao hoán qua một số ví dụ 2014   Hội nghị Khoa học Trường ĐHKHTN năm 2014 (Tiểu ban Vật lý)  
Nguyễn Quang Hưng Nguyễn Quang Hưng Ghi chú về dao động tử điều hòa giao hoán và phi giao hoán với toán tử năng lượng 2014   Hội nghị Khoa học Trường ĐHKHTN năm 2014 (Tiểu ban Vật lý)  
Nguyễn Quang Hòa, Nguyễn Thị Xuyến, Bạch Thành Công, Bùi Nguyên Quốc Trình Nguyễn Quang Hòa, Bạch Thành Công Electrical and optical properties of solution-processed ITO thin films prepared by using multi-annealing method 2014   Hội nghị Khoa học Trường ĐHKHTN năm 2014 (Tiểu ban Vật lý)  
Nguyễn Quang Báu , Nguyễn Đình Nam Nguyễn Quang Báu, Nguyễn Đình Nam The influence of Electromagnetic wave on the Magnetoresistance in doped Superlattice 2014   Hội nghị Vật lý lý thuyết Toàn quốc, 39(2014), (Buon Ma Thuot, 28-31 July 2014)  
Nguyễn Ngọc Trực, Mai Trọng Nhuận, Trần Mạnh Liểu, Hoàng Đình Thiện, Trương Văn Thịnh, Bùi Bảo Trung, Nguyễn V. Thương Nguyễn Ngọc Trực, Mai Trọng Nhuận Mô hình đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu: nhìn từ thực tế Đà Nẵng 2014   Thực trạng đô thị hóa và tác động của biến đổi khí hậu đến thành phố Đà Nẵng. Đà Nẵng, 4/12/2014  
Nguyễn Ngọc Thạch Nguyễn Ngọc Thạch Đào tạo nguồn nhân lục về công nghệ vũ trụ ở Việt Nam 2014   Hội thảo Quốc tế về công nghệ vũ trụ-Bộ KH&CN tổ chức  
Trang 173 trong 182Đầu tiên    Trước   168  169  170  171  172  [173]  174  175  176  177  Tiếp   Cuối