CongBoKH.Show.List

Tổng số có: 3638 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Tác giảTác giả HUSTên công trìnhNăm công bốCấp công bốImpact FactorNơi công bốTập số trang
Phạm Thị Thanh Thủy, Nguyễn Minh Tuấn, Lê Minh Đức, Dương Hồng Anh, Phạm Hùng Việt Phạm Thị Thanh Thủy, Dương Hồng Anh, Phạm Hùng Việt Nghiên cứu xác định một số anion quan trọng trong nước mặt bằng thiết bị điện di mao quản xách tay tự động kết nối với detector độ dẫn không tiếp xúc 2014   Hội nghị Khoa học Trường ĐHKHTN năm 2014 (Tiểu ban Công nghệ Môi trường và Phát triển bền vững), pp.61-68  
Phạm Thị Phin Phạm Thị Phin Nghiên cứu một số chỉ tiêu đánh giá chất lượng đất dưới các loại hình sử dụng đất nông nghiệp chính huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định 2014   Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 8, TP. Hồ Chí Minh, 11/2014, pp.611-617  
Phạm Quốc Triệu, Nguyễn Thế Nghĩa Phạm Quốc Triệu, Nguyễn Thế Nghĩa Thiết bị phát hiện thăng giáng từ trường nhỏ và khả năng ứng dụng 2014   Hội nghị Vật lý kỹ thuật và ứng dụng (2014), số ISBN: 978-604-913-232-2, pp.261-265.  
Phạm Quang Tuấn, Mẫn Quang Huy, Phạm Quang Tuấn, Mẫn Quang Huy Cơ sở khoa học cho việc định hướng phát triển không gian đô thị khu vức phía Tây Hà Nội 2014   Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 8, TP. Hồ Chí Minh, 11/2014, pp.270-278  
Phạm Quang Tuấn, Dương Thị Thủy, Đặng Thị Minh Huê Phạm Quang Tuấn, Dương Thị Thủy Tiềm năng và hiện trạng du lịch sinh thái các đảo ven bờ tỉnh Quang Ninh (Nghiên cứu trường hợp đảo Quan Lạn) 2014   Hội nghị Khoa học Địa lý-Quản lý Tài nguyên, Trường ĐHKHTN, Hà Nội, 10/2014, pp.176-185  
Phạm Nguyên Hải, Nguyễn Thị Thảo và Nông Ngọc Hồi Phạm Nguyên Hải Properties of Eu-doped ZnO thin films prepared by electrostatic spray method 2014   Hội nghị Khoa học Trường ĐHKHTN năm 2014 (Tiểu ban Vật lý)  
Phạm Ngọc Hồ Phạm Ngọc Hồ Tóm tắt nội dung dự án đề xuất Quản lý khai thác tài nguyên Khoáng sản tỉnh Hòa Bình-một đóng góp cho Phát triển bền vững tại Việt Nam 2014   Quản lý khai thác tài nguyên Khoáng sản tỉnh Hòa Bình - một đóng góp cho Phát triển bền vững tại Việt Nam  
Phạm Hạnh Nguyên, Trương Quang Hải, Lê Kế Sơn Trương Quang Hải Đặc điểm cảnh quan khu vực mũi Cà Mau 2014   Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 8, TP. Hồ Chí Minh, 11/2014, pp.35-44  
Nhữ Thị Xuân, Phạm Quang Tuấn, Đặng Văn Bào, Đinh Thị Bảo Hoa, Bùi Quang Thành, Lê Thị Lan Anh, Hà Minh Cường, Vũ Phương Lan Nhữ Thị Xuân, Phạm Quang Tuấn, Đặng Văn Bào, Đinh Thị Bảo Hoa, Bùi Quang Thành Đánh giá biến đổi một số yếu tố địa lý phục vụ đề xuất định hướng sử dụng bền vững tài nguyên đất ngập nước thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với sự trợ giúp của viễn thám và GIS 2014   Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 8, TP. Hồ Chí Minh, 11/2014, pp.830-839  
Nguyễn Xuân Nguyên, Lã Đức Việt Nguyễn Xuân Nguyên Dynamic vibration absorber for pendulum structures 2014   Hội nghị Khoa học Trường ĐHKHTN năm 2014 (Tiểu ban Toán-Cơ-Tin học)  
Nguyễn Xuân Linh, Lê Phương Thúy Nguyễn Xuân Linh, Lê Phương Thúy Thực trạng và giải pháp xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa 2014   Hội nghị Khoa học Địa lý-Quản lý Tài nguyên. Trường ĐHKHTN, Hà Nội, 10/2014, pp.133-144  
Nguyễn Xuân Huấn, Nguyễn Thành Nam, Lê Đức Giang, Vũ Thị Thanh Nguyễn Xuân Huấn, Nguyễn Thành Nam Đa dạng sinh học cá ở vùng ven biển cửa Hới, tỉnh Thanh Hoá 2014   Hội nghị Khoa học Toàn quốc Sinh học biển và phát triển bền vững-lần thứ hai. NXB. KHTN&KT, Hà Nội, pp.79-86  
Nguyễn Xuân Hãn, Nguyễn Như Xuân, Vũ Toàn Thắng Nguyễn Xuân Hãn High Energy Scattering of Dirac Particles on Smooth Potentials 2014   High Energy Scattering of Dirac Par, 39 (2014), (Buon Ma Thuot, 28-31 July 2014)  
Nguyễn Xuân Bình, Võ Thanh Quỳnh Võ Thanh Quỳnh Dự báo triển vọng khoáng sản theo tài liệu địa vật lý hàng không trên cơ sở áp dụng hai phương pháp phân tích nhận dạng mới 2014   Hội nghị Khoa học Trường ĐHKHTN năm 2014 (Tiểu ban Vật lý)  
Nguyễn Việt Hà, Lê Văn Chiều, Cao Thế Hà Nguyễn Việt Hà, Lê Văn Chiều, Cao Thế Hà Nghiên cứu xử lý chất thải rắn đô thị bằng phương pháp chôn lấp bán hiếu khí 2014   Hội nghị Khoa học Trường ĐHKHTN năm 2014 (Tiểu ban Công nghệ Môi trường và Phát triển bền vững), pp.153-158  
Nguyễn Viết Đạt, Nguyễn Xuân Bình, Võ Thanh Quỳnh Nguyễn Viết Đạt, Võ Thanh Quỳnh Nghiên cứu áp dụng phương pháp hệ số tương quan trong xử lý-phân tích tài liệu phổ gamma hàng không 2014   Hội nghị Khoa học Trường ĐHKHTN năm 2014 (Tiểu ban Vật lý)  
Nguyễn Văn Vịnh, Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Nguyễn Văn Vịnh, Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Ảnh hưởng bởi hoạt động của con người đến quần xã côn trùng nước ở Vườn Quốc gia Ba Vì, Hà Nội 2014   Hội nghị côn trùng học quốc gia lần thứ 8, 4/2014, pp.315-320  
Nguyễn Văn Vịnh, Dương Văn Cường, Trần Anh Đức Nguyễn Văn Vịnh, Dương Văn Cường, Trần Anh Đức Kết quả nghiên cứu về bộ Phù du (lớp Côn trùng) tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ 2014   Hội nghị côn trùng học quốc gia lần thứ 8, 4/2014, pp.321-326  
Nguyễn Văn Thanh, Phạm Nguyên Hải Phạm Nguyên Hải Synthesis and characterization of transparent conductive Al-doped ZnO thin films by RF magnetron sputtering 2014   Hội nghị Khoa học Trường ĐHKHTN năm 2014 (Tiểu ban Vật lý)  
Nguyễn Văn Tăng, Nguyễn Duy Chiến, Nguyễn Văn Quân,Phạm Thị Thanh Thủy, Dương Hồng Anh, Phạm Hùng Việt Nguyễn Văn Tăng, Nguyễn Duy Chiến, Phạm Thị Thanh Thủy, Dương Hồng Anh, Phạm Hùng Việt Khảo sát điều kiện làm việc của hệ điện di mao quản tự động với hệ bơm mẫu tuần tự và ứng dụng vào quan trắc liên tục các cation vô cơ trong nước mặt 2014   Hội nghị Khoa học Trường ĐHKHTN năm 2014 (Tiểu ban Công nghệ Môi trường và Phát triển bền vững), pp.53-60  
Trang 174 trong 182Đầu tiên    Trước   169  170  171  172  173  [174]  175  176  177  178  Tiếp   Cuối