CongBoKH.Show.List

Tổng số có: 3638 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Tác giảTác giả HUSTên công trìnhNăm công bốCấp công bốImpact FactorNơi công bốTập số trang
Vũ Thị Thủy, Nguyễn Việt Tuyên, Nguyễn Hoàng Nam Nguyễn Việt Tuyên, Nguyễn Hoàng Nam Chế tạo màng mỏng BaTiO3 bằng PED sử dụng bia làm bởi bột BaTiO3 hình thành từ phương pháp gốm 2014   Hội nghị Khoa học Trường ĐHKHTN năm 2014 (Tiểu ban Vật lý), pp.91  
Vũ Thị Thủy, Nguyễn Việt Tuyên, Nguyễn Hoàng Nam Nguyễn Việt Tuyên, Nguyễn Hoàng Nam Synthesis of BaTiO3 thin film by PED method using targets produced byhydrothermally prepared BaTiO3 powder 2014   Hội nghị Khoa học Trường ĐHKHTN năm 2014 (Tiểu ban Vật lý), pp.91  
Trương Quang Hải, Phạm Quang Tuấn, Dương Thị Thủy Trương Quang Hải, Phạm Quang Tuấn, Dương Thị Thủy Thực trạng phát triển du lịch vùng Tây Nguyên trong thập niên đầu thế kỷ XXI 2014   Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 8, TP. Hồ Chí Minh, 11/2014, pp.938-947  
Trương Quang Hải, Nguyễn Thị Hà Thành Trương Quang Hải, Nguyễn Thị Hà Thành Phân tích SWOT đối với phát triển ngành sản xuất lúa gạo huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang 2014   Hội nghị Khoa học Địa lý-Quản lý Tài nguyên, Trường ĐHKHTN, Hà Nội, 10/2014, pp.154-164  
Trương Quang Hải, Nguyễn Thị Hà Thành Trương Quang Hải, Nguyễn Thị Hà Thành Phân tích SWOT đối với phát triển nông-ngư nghiệp huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang 2014   Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 8, TP. Hồ Chí Minh, 11/2014, pp.904-913  
Trịnh Văn Hạnh, Nguyễn Quốc Huy, Lưu Tường Bách, Nguyễn Nguyệt Hằng, Nguyễn Văn Vịnh, Lê Thế Sự , Nguyễn Ngọc Dương Nguyễn Văn Vịnh Đa dạng loài một số bộ côn trùng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, tỉnh Thanh hóa 2014   Hội nghị côn trùng học quốc gia lần thứ 8, 4/2014, pp.812-817  
Trịnh Thị Loan, Nguyễn Ngọc Long and Đào Chinh Quang Trịnh Thị Loan, Nguyễn Ngọc Long Synthesis and some physics properties of composite CaO-Al2O4:Cr3+ 2014   Hội nghị Khoa học Trường ĐHKHTN năm 2014 (Tiểu ban Vật lý), pp.82  
Trần Văn Tuấn, Trịnh Thị Kiều Trang,Võ Thị Thu Hà, Lê Thị Khánh Hà, Đỗ Thị Tài Thu, Thái Thị Quỳnh Như Trần Văn Tuấn, Trịnh Thị Kiều Trang, Đỗ Thị Tài Thu, Thái Thị Quỳnh Như Đánh giá hiệu quả và tính bền vững của các loại hình sử dụng đất phục vụ phát triển nông nghiệp đô thị tại khu vực ngoại thành phía Tây Nam Hà Nội 2014   Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 8, TP. Hồ Chí Minh, 11/2014 pp.989-996  
Trần Văn Trản, Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Ngọc Thắng, Trần Thị Huyền Giang Trần Văn Trản, Nguyễn Thị Thủy Mô phỏng số bài toán thông thoáng trong không gian hai chiều 2014   Hôi nghị cơ học thủy khí toàn quốc 2014  
Trần Thiện Cường Trần Thiện Cường Tình hình phát triển của các tổ chức nghiên cứu khoa học, chuyển giao và ứng dụng công nghệ ngành công nghiệp môi trường 2014   Hội thảo về sản phẩm, công nghệ ngành công nghiệp môi trường, Bộ Công thương, 10/2014  
Trần Thị Hà, Sái Công Doanh, Nguyễn Quang Hòa, Nguyễn Việt Tuyên Sái Công Doanh, Nguyễn Quang Hòa, Nguyễn Việt Tuyên Ảnh hưởng của quá trình ủ nhiệt bằng Laser lên tính chất của tinh thể nano đồng oxit chế tạo bằng phương pháp vi sóng 2014   Hội nghị khoa học Trường Đại học Mỏ Địa chất, 2014, Hà Nội, pp.154  
Trần Thị Hà, Nguyễn Việt Tuyên, Nguyễn Quang Hòa, Sái Công Doanh, Hyeonsik Cheong Nguyễn Việt Tuyên, Nguyễn Quang Hòa, Sái Công Doanh Chế tạo hạt nano CuO bằng phương pháp vi sóng 2014   Hội nghị Khoa học Trường ĐHKHTN năm 2014 (Tiểu ban Vật lý), pp.77  
Trần Quốc Bình, Phạm Minh Thành Trần Quốc Bình Hạ tầng dữ liệu đất đai thành phố Hải Phòng: thực trạng và giải pháp phát triển 2014   Khoa học Địa lý-Quản lý Tài nguyên. Trường ĐHKHTN, Hà Nội, 10/2014, pp.63-78  
Trần Quốc Bình, Nguyễn Hồng Phương, Nguyễn Xuân Linh Trần Quốc Bình, Nguyễn Xuân Linh Ứng dụng GIS tính toán một số chỉ số đánh giá hiệu quả của phương án dồn điền đổi thửa 2014   Hội nghị Khoa học và Công nghệ “Đo đạc bản đồ vì hội nhập quốc tế”. Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, Hội Trắc địa Bản đồ Viễn thám Việt Nam, Hà Nội, 7/2014, pp.277-283  
Trần Hải Đức, Dương Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Huy Sinh Trần Hải Đức, Dương Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Huy Sinh Hiện tượng tăng mật độ dòng tới hạn trong các màng siêu dẫn đa lớp (YBa2Cu3O7-7/Y2O3) ) N 2014   Hội nghị Khoa học Trường ĐHKHTN năm 2014 (Tiểu ban Vật lý)  
Tăng Văn Luân, Nguyễn Hoàng Oanh Nguyễn Hoàng Oanh Study of persistence behavior in the Ising model and the similarity in financial markets 2014   Hội nghị Khoa học Trường ĐHKHTN năm 2014 (Tiểu ban Vật lý)  
Sái Công Doanh, Lưu Mạnh Quỳnh, Nguyễn Ngọc Long, Lê Văn Vũ, Nguyễn Việt Tuyên Sái Công Doanh, Lưu Mạnh Quỳnh, Nguyễn Ngọc Long, Lê Văn Vũ, Nguyễn Việt Tuyên Tính chất và ứng dụng của tinh thể nano PbS 2014   Hội nghị Khoa học Trường ĐHKHTN năm 2014 (Tiểu ban Vật lý), pp.78  
Sái Công Doanh, Lưu Mạnh Quỳnh, Nguyễn Ngọc Long, Lê Văn Vũ and Nguyễn Việt Tuyên Sái Công Doanh, Lưu Mạnh Quỳnh, Nguyễn Ngọc Long, Lê Văn Vũ, Nguyễn Việt Tuyên Characterization and application of lead sulfide nanoparticles 2014   Hội nghị Khoa học Trường ĐHKHTN năm 2014 (Tiểu ban Vật lý), pp.78  
Quách Trung Đông, Nguyễn Thế Bình, Hoàng Chí Hiếu Nguyễn Thế Bình, Hoàng Chí Hiếu Study of moisture effect on the optical sum frequency generation (SFG) of D-glucose 2014   Hội nghị Khoa học Trường ĐHKHTN năm 2014 (Tiểu ban Vật lý)  
Phạm Xuân Cảnh, Nguyễn Hiệu, Nguyễn Ngọc Thạch, Nguyễn Quang Tuấn, Phạm Việt Cường, Bùi Thị Hằng, Nguyễn Thị Thúy Nga Phạm Xuân Cảnh, Nguyễn Hiệu, Nguyễn Ngọc Thạch Sử dụng phương pháp thực nghiệm để xây dựng hàm hồi quy tuyến tính giữa phổ phản xạ và độ đục của nước biển thành phố Hải Phòng 2014   Hội thảo GIS toàn quốc 2014, Cần Thơ, pp.326-334  
Trang 175 trong 182Đầu tiên    Trước   170  171  172  173  174  [175]  176  177  178  179  Tiếp   Cuối