CongBoKH.Show.List

Tổng số có: 3638 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Tác giảTác giả HUSTên công trìnhNăm công bốCấp công bốImpact FactorNơi công bốTập số trang
Nguyễn Quốc Huy, Ngô Xuân Nam, Lê Văn Tuất, Mai Trọng Hoàng, Nguyễn Nguyên Hằng, Nguyễn Thị Hải, Nguyễn Văn Vịnh, Nguyễn Xuân Huấn, Nguyễn Anh Đức Nguyễn Văn Vịnh, Nguyễn Xuân Huấn, Nguyễn Anh Đức Hiện trạng đa dạng sinh học khu vực quy hoạch bảo tồn vùng nước nội địa sông Mã, tỉnh Thanh Hóa 2015   Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ sáu Về Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật, Hà Nội, 21/10/215, pp. 591-598  
Nguyễn Quang Đông, Nguyễn Thế Bình, Nguyễn Thị Trinh, Nguyễn Thị Thanh Hằng, Từ Thị Hồng Phương Nguyễn Thế Bình Kỹ thuật chế tạo đế phủ hạt nano kim loại dùng cho nghiên cứu tán xạ Raman tăng cường bề mặt 2015   Hội nghị Vật lý kỹ thuật và ứng dụng lần thứ IV, Hà nội 10-2015 Đang in kỷ yếu.  
Nguyen Quang Bau, Nguyen Dinh Nam, Bui Dinh Hoi Nguyễn Quang Báu, Nguyễn Đình Nam Influence of an electromagnetic wave on the hall effect in two-dimensional semiconductor systems 2015   40th National conference on theoretical physics  
Nguyen Quang Bau, Dao Thu Hang, Do Tuan Long Nguyễn Quang Báu, Đỗ Tuấn Long The radioelectric effect in doped superlattices under the influence of confined phonon 2015   40th National conference on theoretical physics  
Nguyen Như Trung, Phung Van Phach, Nguyen The Hung, Hoang Van Vuong, Phi Truong Thanh, Nguyen Thi Thu Hương, Bui Van Nam Nguyễn Thị Thu Hương The geological structure of the northestern Sea of the Gulf of Tonkin, Vietnam from gravity and seismic data 2015   The Proceeding of the 7th VAST-AIST workshop ‘Research collaboration: Review and Perspective, Hanoi, 12th Nov, 2015, pp.241-250.  
Nguyễn Ngọc Thạch, Phạm Xuân Cảnh, Nguyễn Văn Ước Nguyễn Ngọc Thạch, Phạm Xuân Cảnh Ứng dụng công nghệ GIS đánh giá tiềm năng đất đai phục vụ quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản tại khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh 2015   Ứng dụng GIS toàn quốc 2015, tháng 10/2015, Trường ĐHKHTN, Hà Nội, pp.524-530  
Nguyễn Ngọc Thạch, Phạm Xuân Cảnh, Đoàn Thu Phương, Hà Thị Bích Phượng, Đặng Ngô Bảo Toàn Nguyễn Ngọc Thạch, Phạm Xuân Cảnh Ứng dụng GIS xây dựng bản đồ nguy cơ cháy rừng cấp xã phục vụ công tác quản lý, phòng chống cháy rừng tại tại tỉnh Sơn La 2015   Ứng dụng GIS toàn quốc 2015, tháng 10/2015, Trường ĐHKHTN, Hà Nội, pp.174-180  
Nguyễn Ngọc Sinh và Nguyễn Đình Hòe Nguyễn Đình Hòe Nâng cao vai trò cộng đồng Bảo vệ Môi trường phục vụ Phát triển bền vững 2015   Hội nghị Môi trường toàn quốc. Phần Quản lý nhà nước về Môi trường. Hà Nội 9/2015  
Nguyễn Hiệu, Trương Quang Hải, Phạm Xuân Cảnh, Dương Thị Thủy, Nguyễn Thị Thúy Hằng, Đoàn Thu Phương, Đỗ Trung Hiếu, Phạm Lê Tuấn Nguyễn Hiệu, Trương Quang Hải, Phạm Xuân Cảnh, Dương Thị Thủy, Nguyễn Thị Thúy Hằng, Đỗ Trung Hiếu Sử dụng phương pháp phân tích không gian đánh giá điều kiện thuận lợi phát triển du lịch di sản thiên nhiên-thác nước vùng Tây Nguyên 2015   Ứng dụng GIS toàn quốc 2015, tháng 10/2015, Trường ĐHKHTN, Hà Nội, pp.561-569  
Nguyễn Duy Thiện, Vũ Đăng Tuấn, Nguyễn Quang Hòa, Sái Công Doanh, Lê Văn Vũ Nguyễn Duy Thiện, Nguyễn Quang Hòa, Sái Công Doanh, Lê Văn Vũ Nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất của màng mỏng điện sắc WO3 2015   Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 9-SPMS2015, TP. Hồ Chí Minh, B 41.  
Nguyễn Đình Hòe Nguyễn Đình Hòe Đảm bảo An ninh Môi trường cho phát triển bền vững đất nước 2015   Hội thảo Tư vấn Phản biện Dự thảo Báo cáo chính trị của Đại hội Đảng XII. Liên hiệp Các Hội KHKT Việt Nam. Hưng Yên 5/11/2015  
Ngô Xuân Nam, Nguyễn Quốc Huy, Nguyễn Thị Hải, Nguyễn Nguyên Hằng, Nguyễn Văn Vịnh, Nguyễn Anh Đức, Hoàng Trung Thành, Nguyễn Huy Hoàng Nguyễn Văn Vịnh, Nguyễn Anh Đức, Hoàng Trung Thành, Nguyễn Huy Hoàng Hiện trạng đa dạng sinh học Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu, tỉnh Thanh Hóa 2015   Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ sáu Về Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật, Hà Nội, 21/10/215, Hà Nội, Nxb. KHTN và Công nghệ  
Ngô Văn Nông, Lưu Tuấn Tài, Phạm Hoàng Ngân, Ngô Quang Minh Lưu Tuấn Tài Tính chất nhiệt điện của hợp kim half-heusler chế tạo bằng phương pháp thiêt kết xung điện plasma 2015   Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 9-SPMS2015, 11/2015, TP. Hồ Chí Minh, pp.553-556  
Ngô Thu Hương, Nguyễn Thị Mỹ Đức, Tae-Young Kim, Makio Kurisu, Nguyễn Hoa Hồng Ngô Thu Hương Sự phụ thuộc cấu trúc của tính chất từ của màng mỏng BiFeO3 pha tạp đất hiếm 2015   Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 9-SPMS2015, Thành phố Hồ Chí Minh 8-10/11/2015  
Ngô Thu Hương, Lưu Hoàng Anh Thư, Nguyễn Thị Mỹ Đức, Nguyễn Ngọc Long Ngô Thu Hương, Nguyễn Ngọc Long Ảnh hưởng của chế độ công nghệ tới cấu trúc và tính chất từ của hệ vật liệu eu pha tạp BiFeO3 2015   Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 9-SPMS2015, Thành phố Hồ Chí Minh 8-10/11/2015  
Ngô Thị Tường Châu, Lê Văn Thiện, Hoàng Thị Mỹ Hằng, Phạm Minh Hằng Ngô Thị Tường Châu, Lê Văn Thiện Nghiên cứu vi khuẩn ưa nhiệt phân lập từ bùn thải nhà máy giấy Bãi Bằng 2015   Hội nghị Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật, 21/10/2015, Hà Nội, Việt Nam  
Mai Trọng Nhuận, Vũ Trường Sơn, Lê Anh Thắng, Trần Đăng Quy, Nguyễn Tài Tuệ, Hoàng Văn Tuấn Mai Trọng Nhuận, Trần Đăng Quy, Nguyễn Tài Tuệ Đặc điểm môi trường địa hóa vùng biển 0-100 m Huế-Bình Định 2015   Địa chất và tài nguyên Việt Nam: Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học toàn quốc kỷ niệm 70 năm phát triển.  
Lưu Tuấn Tài, Nguyễn Thành Huy, Nguyễn Đức Thọ, Đàm Nhân Bá Lưu Tuấn Tài Tính chất từ và hiệu ứng từ nhiệt của các hợp kim Heusler Ni50Mn38- xCoxSb12B1 (x= 0; 1) 2015   Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 9-SPMS2015, 11/2015, TP. Hồ Chí Minh, pp.98-101  
Lưu Mạnh Quỳnh, Phạm Văn Dương, Nguyễn Ngọc Đỉnh Lưu Mạnh Quỳnh, Nguyễn Ngọc Đỉnh Thiết kế máy đo quang kích thước nhỏ khảo sát sự có mặt của các hạt nano định hướng ứng dụng trong cảm biến sinh học 2015   Hội nghị đo lường toàn quốc năm 2015  
Lê Văn Thiện, Ngô Thị Tường Châu, Lê Thị Thắm Hồng, Lương Đức Toàn Ngô Thị Tường Châu, Lê Văn Thiện Ảnh hưởng của việc bón tro bay nhà máy nhiệt điện kết hợp phân hữu cơđến một số tính chất đất và sinh trưởng cây trồng 2015   Hội nghị Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật, 21/10/2015, Hà Nội, Việt Nam  
Trang 178 trong 182Đầu tiên    Trước   173  174  175  176  177  [178]  179  180  181  182  Tiếp   Cuối