CongBoKH.Show.List

Tổng số có: 3638 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Tác giảTác giả HUSTên công trìnhNăm công bốCấp công bốImpact FactorNơi công bốTập số trang
Phạm Thị Thu Hà, Hà Ngọc Hiến, Dương Ngọc Bách Phạm Thị Thu Hà, Dương Ngọc Bách Dự báo, đánh giá ảnh hưởng của dân số và nước thải sinh hoạt lên chất lượng nước thượng nguồn sông Cầu nhờ sự hỗ trợ của một công cụ thông tin quản lý tổng hợp lưu vực sông 2015   Tuyển tập công trình Hội thảo Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc năm 2014 (Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận, 24-26 tháng 7/2014). ISSN 1859-4182.  
Phạm Quốc Triệu, Bùi Thị Dung, Hoàng Thị Bích Ngoan Phạm Quốc Triệu Nghiên cứu quan hệ giữa điện dung và độ ẩm của nông sản và ứng dụng 2015   Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Đo lường toàn quốc lần thứ VI -2015. Tuyển tập báo cáo khoa học), Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, pp.812-817  
Nguyễn Xuân Huấn, Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thành Nam Nguyễn Xuân Huấn, Nguyễn Thành Nam Đa dạng loài cá ở vùng cửa sông Nhật Lệ, tỉnh Quảng Bình 2015   Hội nghị Khoa học Toàn quốc về sinh thái và Tài nguyên sinh vật lần thứ 6  
Nguyễn Xuân Huân, Lê Đức Nguyễn Xuân Huân, Lê Đức Phương pháp chế tạo vật liệu Fe0 nano có thể bảo quản ở điều kiện thường và ứng dụng để kết hợp xử lý nitrat và phosphate trong nước 2015   Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia lần thứ III: Môi trường và phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu/Hà Nội ngày 13/11/2015, NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ  
Nguyễn Văn Vượng, Đào Ngọc Thành, Vũ Văn Tích, Lường Thị Thu Hoài Nguyễn Văn Vượng, Vũ Văn Tích, Lường Thị Thu Hoài Hệ thống cơ sở dữ liệu liên ngành Tây Bắc: một công cụ thúc đẩy liên kết vùng phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, lấy ví dụ phát triển ngành du lịch Hà Giang 2015   Hội thảo Phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Hà Giang trong mối liên kết vùng Đông Bắc-Tây Bắc, 3/2015.  
Nguyễn Văn Thùy, Nguyễn Thế Toàn Nguyễn Thế Toàn Ảnh hưởng của muối Mg2+ lên tương tác giữa các phân tử ADN 2015   40th National conference on theoretical physics  
Nguyễn Văn Quyết, Đỗ Thị Xuyến Đỗ Thị Xuyến Đặc điểm và phân bố của các loài cây thuốc thuộc họ Mua (Melastomataceae Juss.) ở Việt Nam 2015   Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ sáu Về Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật, Hà Nội, 21/10/215, pp.1206-1213.  
Nguyễn Văn Quảng Nguyễn Thanh Hương, Nguyễn Thị My, Nguyễn Văn Hoàn, Nguyễn Tùng Cương Nguyễn Văn Quảng Dẫn liệu về đa dạng sinh học của mối (Insecta:Isoptera) tại khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà, Núi chúa, Đà Nẵng 2015   Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ sáu Về Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật, Hà Nội, 21/10/215, pp.811-818  
Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Văn Vịnh Nguyễn Văn Vịnh Kết quả nghiên cứu về bộ Phù du (Ephemeroptera : Insecta) tại khu vực vùng đệm của Vườn Quốc gia Hoàng Liên, Tỉnh Lào Cai 2015   Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ sáu Về Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật, Hà Nội, 21/10/215, pp.143-148  
Nguyễn Văn Hiếu, Cao Thị Kim Thu, Nguyễn Văn Vịnh Nguyễn Văn Vịnh Thành phần loài và phân bố của bộ Cánh úp (Insecta : Plecoptera) ở Vườn Quốc gia Hoàng Liên 2015   Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ sáu Về Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật, Hà Nội, 21/10/215, pp.137-142  
Nguyen Tien Cuong, Nguyen Manh Tien Nguyễn Tiến Cường Density functional studies of gas molecules adsorber on graphene nanoribbons 2015   The 40th National Conference on Theoretical Physics  
Nguyen Thu Huong, Dao Manh Hung, Nguyen Quang Bau, Le Thai Hung Nguyễn Quang Báu Dependence of the Hall coefficient on a length of rectangular quantum wires with infinitely high potential under the influence of a laser radiation 2015   40th National conference on theoretical physics  
Nguyễn Thị Thúy Hằng, Hoàng Thanh Sắc, Đinh Thị Bảo Hoa, Phạm Quang Tuấn Nguyễn Thị Thúy Hằng, Đinh Thị Bảo Hoa, Phạm Quang Tuấn Nghiên cứu tổng quát hóa cơ sở dữ liệu nền địa lý tỉ lệ 1:10.000 thành tỉ lệ 1:50.000 tỉnh Phú Thọ 2015   Ứng dụng GIS toàn quốc 2015, tháng 10/2015, Trường ĐHKHTN, Hà Nội, pp.449-456  
Nguyễn Thị Nhân, Nguyễn Lai Thành, Lê Thu Hà Nguyễn Lai Thành, Lê Thu Hà Xác định giá trị LC50 của chì đối với cá ngựa vằn (Danio rerio) ở giai đoạn phôi và ấu trùng 2015   Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ sáu Về Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật, Hà Nội, 21/10/215, pp.1546-1550  
Nguyễn Thị Nhân, Nguyễn Lai Thành, Lê Thu Hà Nguyễn Lai Thành, Lê Thu Hà Xác định giá trị LC50 của chì đối với cá ngựa vằn (Danoi rerio) ở giai đoạn phôi và ấu trùng 2015   Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ sáu Về Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật, Hà Nội, 21/10/215, pp. 1546-1550  
Nguyễn Thị Huệ, Hùng Thị Nguyệt Minh, Nguyễn Thế Bình, Nguyễn Anh Tuấn Nguyễn Thế Bình, Nguyễn Anh Tuấn Kỹ thuật quang phổ học phi tuyến tần số tổng và ứng dụng nghiên cứu phổ dao động phân tử bề mặt chất lỏng 2015   Hội nghị Vật lý kỹ thuật và ứng dụng lần thứ IV, Hà nội 10-2015 Đang in kỷ yếu.  
Nguyễn Thị Hồng Huế, Mai Trọng Nhuận, Nguyễn Thị Hảo, Lê Thị Nga, Phùng Minh Hằng, Lê Thị Thu Hiền Nguyễn Thị Hồng Huế, Mai Trọng Nhuận Hướng dẫn đánh giá tính dễ bị tổn thương đô thị ven biển do biến đối khí hậu 2015   Các mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu tại Đà Nẵng.  
Nguyễn Thị Hồng Huế, Mai Trọng Nhuận, Nguyễn Thị Hảo, Lê Thị Nga, Phùng Minh Hằng, Lê Thị Thu Hiền Nguyễn Thị Hồng Huế, Mai Trọng Nhuận Các mô hình chuyên biệt đô thị ven biển có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu áp dụng tại khu vực các điểm nóng của thành phố Đà Nẵng 2015   Các mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu tại Đà Nẵng.  
Nguyễn Thế Cường, Đỗ Văn Hài, Dương Thị Hoàn, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Trung Thành Nguyễn Trung Thành Phân loại họ Trám (Buseraceae Kunth) ở Việt Nam 2015   Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ sáu Về Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật, Hà Nội, 21/10/215, pp. 33-38.  
Nguyễn Thế Bình, Trần Trọng Đức, Ngô Gia Long, Nguyễn Thị Thanh Hiền Nguyễn Thế Bình, Chế tạo hạt nano bán dẫn silic bằng kỹ thuật ăn mòn laser 2015   Hội nghị Vật lý kỹ thuật và ứng dụng lần thứ IV, Hà nội 10-2015 Đang in kỷ yếu.  
Trang 179 trong 182Đầu tiên    Trước   173  174  175  176  177  178  [179]  180  181  182  Tiếp   Cuối