Trên con đường xây dựng và phát triển, Trường ĐHKHTN đã tiên phong và có nhiều đóng góp tích cực trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, hướng tới chuẩn mực quốc tế. Trường ĐHKHTN là cơ sở đầu tiên của Việt Nam triển khai đào tạo học sinh trung học phổ thông chuyên, các chương trình đào tạo cử nhân khoa học tài năng, các bậc đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ. 

Trường chú trọng thực hiện hội nhập quốc tế về đào tạo, với việc triển khai nhiều chương trình tiên tiến, đạt chuẩn quốc tế bậc đại học và các chương trình đào tạo sau đại học với đối tác là các trường đại học danh tiếng thế giới.

Nhiều sinh viên nước ngoài chọn Trường ĐHKHTN là nơi thực tập, học tập, nghiên cứu

Trong giai đoạn từ 2012 - 2017, tất cả 8 Khoa của Trường đã có chương trình đào tạo được kiểm định theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA. Đó là các chương trình đào tạo cử nhân: Hóa học, Sinh học, Toán học, Vật lý, Địa chất học, Khoa học Môi trường, Địa lý tự nhiên, Khí tượng học. Trong đó, 2 chương trình đào tạo Hóa học và Địa chất học đạt 5.0 điểm, là những chương trình đào tạo có điểm đánh giá cao thứ hai trong khu vực Đông Nam Á. Mục đích của việc kiểm định này là để có được sự đánh giá chất lượng các chương trình đào tạo một cách toàn diện, khách quan và nâng cao chất lượng đào tạo của Trường theo các chuẩn của khu vực và quốc tế.

Cựu sinh viên Cử nhân khoa học tài năng đều thành đạt và có nhiều đóng góp cho đất nước, xã hội

Nhà trường tiếp tục thực hiện đào tạo hệ cử nhân khoa học tài năng (CNKHTN). Năm 2017, Trường đã tổng kết 20 năm đào tạo CNKHTN, kết quả đào tạo CNKHTN và chất lượng cao của nhà trường đã được ĐHQGHN, Bộ GD&ĐT và các trường đối tác nước ngoài đánh giá cao, góp phần tích cực thực hiện chiến lược phát hiện, bồi dưỡng và đào tạo nhân tài của Đảng. Hệ đào tạo này đã góp phần tích cực vào nâng cao uy tín của Trường ở trong và ngoài nước.

Nhà trường luôn luôn quan tâm đến chất lượng đào tạo sinh viên, giúp họ hình thành một phương pháp học tập độc lập, chủ động và sáng tạo. Hàng năm, sinh viên của Trường đã tích cực tham gia Olympic sinh viên toàn quốc các môn Toán, Cơ học, Vật lý, Hóa học, Tin học và đã đạt được nhiều giải cao. Hàng năm có nhiều sinh viên được chuyển tiếp học sau đại học. Số lượng sinh viên tốt nghiệp tiếp tục học cao học vào khoảng 50%.

Đối thoại giữa lãnh đạo Trường, Khoa và sinh viên diễn ra thường niên

Trường đã xây dựng được đội ngũ cán bộ tâm huyết, trình độ cao. Tỷ lệ cán bộ có học hàm giáo sư, phó giáo sư và học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ trên tổng số cán bộ của Trường thuộc loại cao nhất cả nước.

Dưới đây là một số hình ảnh học tập, thực tập và trao đổi của sinh viên: