"Chúng tôi không chỉ cung cấp những kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp trong một lĩnh vực cụ thể mà còn trang bị cho các bạn năng lực học tập suốt đời, năng lực sáng tạo, năng lực lãnh đạo và kỹ năng giải quyết vấn đề", GS.TS. Nguyễn Văn Nội - Hiệu trưởng Nhà trường khẳng định. Do vậy, song song với công tác đào tạo, Nhà trường và các Khoa đặc biệt chú trọng đến công tác hướng nghiệp và hỗ trợ việc làm như tư vấn hướng nghiệp, đào tạo kỹ năng, giới thiệu việc làm,....

Một số hình ảnh về hoạt động này:

Tổ chức giao lưu cựu sinh viên - doanh nghiệp - nhà tuyển dụng với sinh viên toàn trường

Lãnh đạo Trường và Khoa cùng các bạn sinh viên thăm quan doanh nghiệp của cựu sinh viên hoặc có nhiều cựu sinh viên đang làm việc

Hoạt động hướng nghiệp của các Khoa trong trường với sự tham gia của các chuyên gia và nhà tuyển dụng