Trường đã đưa Văn phòng Hỗ trợ sáng tạo khởi nghiệp đi vào hoạt động từ năm 2017 nhằm hỗ trợ sinh viên, học viên hoàn thiện ý tưởng sáng tạo của mình và giới thiệu các ý tưởng tốt cho doanh nghiệp, các nhà tài trợ để thu hút đầu tư, tiến đến biến ý tưởng thành hiện thực. Văn phòng cũng là nơi hỗ trợ, kết nối, giao lưu trực tiếp giữa sinh viên với các doanh nghiệp, các nhà tuyển dụng, cựu sinh viên,... Qua đó, sinh viên có cơ hội nhận được nhiều hơn các thông tin hướng nghiệp, cơ hội việc làm, học bổng tài trợ; được hỗ trợ kỹ năng phỏng vấn, viết CV,...