Khoa Môi trường, Trường ĐHKHTN - 25 năm xây dựng và phát triển
10:00 01/12/2020

Khoa Môi trường, Trường ĐHKHTN là đơn vị cấp khoa đầu tiên của cả nước cũng như khu vực đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học trình độ đại học và sau đại học lĩnh vực Môi trường ở Việt Nam. Chặng đường 1/4 thế kỉ qua, khoa Môi trường đã đào tạo hàng nghìn cử nhân, trên một nghìn thạc sĩ và 75 tiến sĩ, cung cấp một lực lượng cán bộ môi trường vững về kiến thức khoa học môi trường, giàu kĩ năng giải quyết các vấn đề thực tiễn về môi trường nhất là đối với các nước đang phát triển như Việt Nam.

Các đối tác
Đăng ký nhận tin

Cập nhật những thông tin mới nhất về trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên, Đăng ký nhận email ngay

Gửi