Sự kiện sắp tới
Ngày
giờ
:
phút
:
giây

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Khoa học Tự nhiên lần thứ XXVII

Thời gian
: 00:00 27/06/2020
Địa điểm
: Tầng 7, nhà T5, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Đại biểu tham dự
:

Nội dung:

 

Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Khoa học Tự nhiên lần thứ XXVII (nhiệm kỳ 2020 - 2025)

Đại hội dự kiến diễn ra trong hai ngày 27 và 28/6/2020. Khoảng 180 người sẽ tham dự đại hội, trong đó, có 150 đại biểu được triệu tập, 30 đại biểu khách mời.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch số 155-KH/TU, ngày 08/7/2019 của Thành ủy Hà Nội về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội; Căn cứ Kế hoạch số 237-KH/ĐU ngày 14/8/2019 của Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) về việc tổ chức Đại hội Đảng bộ, Chi bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHKHTN) xây dựng Kế hoạch chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường ĐHKHTN lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

Thời gian tổ chức đại hội: dự kiến trong 02 ngày, 27/6/2020 - 28/6/2020. Trong đó, ngày thứ nhất (27/6), đại hội sẽ bắt đầu từ 14h; ngày thứ hai (28/6), sẽ bắt đầu từ 7h30 - 17h.

Địa điểm tổ chức đại hội: Hội trường Tầng 7, nhà T5, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

 Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường ĐHKHTN lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ có một số nội dung chính sau:

1.Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường khóa XXVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

2.Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên.

3.Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Trường ĐHKHTN lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

https://www.youtube.com/watch?v=XVyUguzyuq0

 


 


Liên hệ

Họ và tên
:
E-Mail
:
Điện thoại
:
Địa chỉ liên hệ
:
  • Ngày hội STEM