Sự kiện sắp tới
Ngày
giờ
:
phút
:
giây

Hội nghị Công chức, Viên chức, Người lao động và Tổng kết năm học 2019 - 2020

Thời gian
: 00:30 23/07/2020
Địa điểm
: Giảng đường lớn tầng 7, nhà T5, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Đại biểu tham dự
:

Nội dung:


Liên hệ

Họ và tên
:
E-Mail
:
Điện thoại
:
Địa chỉ liên hệ
:
  • Ngày hội STEM