Sự kiện sắp tới
Ngày
giờ
:
phút
:
giây

Lễ trao Quyết định bổ nhiệm 2 Phó Hiệu trưởng

Thời gian
: 14:00 02/07/2020
Địa điểm
: Phòng 418 nhà T1, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Đại biểu tham dự
:

Nội dung:

Lễ trao Quyết định bổ nhiệm 2 Phó Hiệu trưởng
Lễ trao Quyết định bổ nhiệm 2 Phó Hiệu trưởng
Lễ trao Quyết định bổ nhiệm 2 Phó Hiệu trưởng
Lễ trao Quyết định bổ nhiệm 2 Phó Hiệu trưởng
Lễ trao Quyết định bổ nhiệm 2 Phó Hiệu trưởng
Lễ trao Quyết định bổ nhiệm 2 Phó Hiệu trưởng
Lễ trao Quyết định bổ nhiệm 2 Phó Hiệu trưởng
Lễ trao Quyết định bổ nhiệm 2 Phó Hiệu trưởng

 


Liên hệ

Họ và tên
:
E-Mail
:
Điện thoại
:
Địa chỉ liên hệ
: