CƠ HỘI THỰC TẬP CHO SINH VIÊN NGÀNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM - HỖ TRỢ KINH PHÍ

Cơ hội thực tập tại nhà máy MONDELEZ KINH ĐÔ dành cho các bạn sinh viên học ngành Khoa học và công nghệ thực phẩm tại Khoa Môi trường, trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

Sinh viên sẽ được trải nghiệm môi trường lao động thực tế, thực hành trực tiếp trên dây chuyền máy móc, hiểu về kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp; và được rèn luyện cách giao tiếp hòa đồng, tự tin, các kỹ năng xử lý công việc, quản lý thời gian và làm việc nhóm.

Ngoài cơ hội được thực tập trải nghiệm tại nhà máy, các bạn còn được hỗ trợ kinh phí thực tập, đi lại, sinh hoạt và bảo hiểm.

Các bạn có nhu cầu liên hệ Khoa Môi trường theo SĐT: 024-38584995; Website: fes.hus.vnu.edu.vn

cong-van-tt-kinh-do.pdf

 

  • Website 60 nam
  • Website cựu sinh viên