Bảo vệ LATS cấp Đại học Quốc gia cho NCS Lê Thị Kim Huyền

            ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

THÔNG BÁO

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP ĐHQG

 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia cho NCS Lê Thị Kim Huyền về đề tài:

Tổng hợp và nghiên cứu hoạt tính xúc tác hydrotalcite chứa Cu, Ni, Cr đối với phản ứng oxy hóa styren. 

      Chuyên ngành: Hóa dầu

      Mã số: 9520301.02

      Thời gian: 09h00 ngày 06 tháng 10 năm 2021

      Địa điểm: Phòng Hội thảo, Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 19 Lê Thánh Tông – Hoàn Kiếm - Hà Nội.

Kính mời các nhà khoa học quan tâm đến luận án tới dự.

BAN TỔ CHỨC

 

 

  • Website cựu sinh viên