Điều chỉnh lịch trình đào tạo đại học chính quy học kỳ II năm học 2019-2020

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH LỊCH TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019 - 2020

Thực hiện chỉ thị số 19/CT - TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các công văn hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Công văn số 657/ĐHQGHN-ĐT ngày 02/3/2020 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc điều chỉnh lịch trình đào tạo học kỳ II năm học 2019-2020, Công văn số 1207/ĐHQGHN-VP ngày 23/4/2020 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về phòng chống dịch, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo điều chỉnh lịch trình đào tạo đại học chính quy học kỳ II năm học 2019-2020 của Nhà trường trên cơ sở một số nguyên tắc như sau:

1. Hoạt động giảng dạy và học tập của cán bộ, sinh viên bắt đầu trở lại hoạt động bình thường kể từ ngày 04/5/2020 trên cơ sở đảm bảo các điều kiện an toàn trong phòng chống dịch bệnh (như đo thân nhiệt hằng ngày, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn, thường xuyên rửa tay bằng nước diệt khuẩn,… theo Công văn số 48/BV-KHTH ngày 27/4/2020 của Giám đốc Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội):

-  Đối với những học phần thuộc năm thứ 3 và năm thứ 4 sẽ triển khai giảng dạy, học tập trên Giảng đường từ ngày 04/5/2020. Phòng Đào tạo sẽ bố trí giảng đường phù hợp với yêu cầu về giãn cách.

- Đối với những lớp học phần thuộc năm thứ nhất và năm thứ hai sẽ tiếp tục triển khai giảng dạy, học tập theo hình thức dạy-học trực tuyến (online) cho đến khi có thông báo mới. Phòng Đào tạo thống kê danh sách các lớp học phần tiếp tục hình thức dạy-học trực tuyến để gửi về các đơn vị.

- Đối với các học phần chung của sinh viên tại Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao được thực hiện theo kế hoạch của Trung tâm.

2. Đối với các lớp học phần không triển khai dạy-học trực tuyến được trong thời gian từ đầu kỳ đến nay, Phòng Đào tạo phối hợp với các đơn vị lên kế hoạch sắp xếp lịch học tăng cường giờ lên lớp từ nay đến hết học kỳ (có thể sử dụng các tuần dự trữ, tăng cường ngoài giờ hoặc cuối tuần). Trong trường hợp cần thiết có thể giữ đăng ký học phần của sinh viên và lùi việc dạy-học bù vào học kỳ hè trên cơ sở thống nhất ý kiến với giảng viên và sinh viên.

3. Đánh giá kiểm tra giữa kỳ học kỳ II: 11/5-23/5/2020. Giảng viên chủ động các phương án kiểm tra đánh giá theo yêu cầu đã được công bố trong đề cương học phần nhằm đảm bảo hiệu quả và chất lượng kiểm tra đánh giá.

4. Đối với sinh viên năm cuối thực hiện khóa luận tốt nghiệp, đơn vị căn cứ trên tình hình thực tế đề xuất phương án điều chỉnh, thay thế (nếu có) và thông báo kế hoạch qua Phòng Đào tạo trước 16/5/2020.

5. Giảng viên chủ động sử dụng tuần dự trữ 15/6-19/6/2020 để bù các buổi học do nghỉ lễ các ngày 02/4/2020, 30/4/2020 và 01/5/2020.

6. Các điều chỉnh chi tiết lịch trình học kỳ II năm học 2019-2020 được gửi kèm theo công văn số 1036/ĐHKHTN-ĐT ngày 28/4/2020.

7. Đối với các lớp cao học và nghiên cứu sinh, bắt đầu trở lại hoạt động bình thường từ ngày 4/5/2020.

Ban giám hiệu yêu cầu thủ trưởng các đơn vị triển khai các hoạt động về đào tạo và công tác học sinh, sinh viên trong học kỳ II năm học 2019 – 2020 theo lịch trình trên.

Xem công văn số 1036/ĐHKHTN-ĐT ngày 28/4/2020 về việc điều chỉnh lịch trình đào tạo đại học chính quy Học kỳ II năm học 2019-2020 tại đây.

Xem phụ lục Lịch trình đào tạo học kỳ II năm học 2019 – 2020 tại đây.

Xem Danh mục các học phần thuộc năm 3 – năm 4 (K61 – K62) tại đây

Xem Danh mục các học phần thuộc năm 1 – năm 2 (K63 – K64) tại đây.

Xem công văn số 48-BV ĐHQGHN về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch do virus Corona tại đây. 

Trân trọng thông báo!

 

 

  • Website 60 nam
  • Website cựu sinh viên