Giấy báo dự thi Tuyển sinh đại học năm 2014 (Mã 99)

Giấy báo dự thi Tuyển sinh đại học năm 2014, Khối A, A1, B cho thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại Đại học Khoa học Tự nhiên (Mã 99).

- Khối A.

- Khối A1.

- Khối B.

  • Website 60 nam
  • Website cựu sinh viên