Kế hoạch học tập từ ngày 11/5/2020 Học kỳ II năm học 2019-2020

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên vừa có công văn số 1085/ĐHKHTN-ĐT ngày 07/5/2020 về việc “Kế hoạch học tập từ ngày 11/5/2020 Học kỳ II năm học 2019-2020” .

Theo đó, thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các công văn hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, và Đại học Quốc gia Hà Nội, trường Đại học Khoa học Tự nhiên đã ra Công văn số 1036/ĐHKHTN-ĐT ngày 28/4/2020 thông báo hoạt động giảng dạy và học tập của cán bộ, sinh viên bắt đầu trở lại hoạt động bình thường kể từ ngày 04/5/2020 trên cơ sở đảm bảo các điều kiện an toàn trong phòng chống dịch bệnh.

Theo tinh thần của cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 sáng ngày 7/5/2020, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo kế hoạch học tập của sinh viên đại học chính quy trong thời gian còn lại của học kỳ II năm học 2019-2020 của Nhà trường như sau: 

1. Sinh viên đại học các khoá trở lại học tập trên giảng đường (kể cả các học phần thực hành tại phòng thí nghiệm) từ ngày 11/5/2020 trên cơ sở đảm bảo các điều kiện an toàn trong phòng chống dịch bệnh (như sinh viên tự theo dõi sức khoẻ, đo thân nhiệt hằng ngày, đeo khẩu trang theo đúng hướng dẫn, thường xuyên rửa tay bằng nước diệt khuẩn, định kỳ mở cửa sổ, cửa chính để thông thoáng khí,...). 

Các lớp học phần trở lại các giảng đường đúng theo thời khoá biểu và giảng đường đã công bố. Đối với các học phần chung của sinh viên tại Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao được thực hiện theo kế hoạch của Trung tâm. 

2. Các đơn vị phối hợp với Phòng Đào tạo lên kế hoạch sắp xếp đối với các lớp học phần cần tăng cường lịch học (có thể sử dụng các tuần dự trữ, tăng cường ngoài giờ hoặc cuối tuần). 

3. Các mốc thời gian cụ thể được thực hiện theo lịch trình điều chỉnh đã thông báo trong Công văn số 1036/ĐHKHTN-ĐT ngày 28/4/2020. 

4. Cán bộ, giảng viên và người học nghiêm túc chấp hành những quy định về phòng chống dịch do các cơ quan chức năng đã hướng dẫn và cập nhật thường xuyên các thông báo của Nhà trường. Khi có dấu hiệu bất thường về sức khỏe (ho, sốt, khó thở...) phải thông báo cho Nhà trường và qua các Trạm y tế gần nhất hoặc Phòng khám đa khoa Mễ Trì 182 Lương Thế Vinh (BS. Trương Thị Thúy 0918618687); Trạm Y tế khu vực Nguyễn Trãi tại phòng 110 nhà T5 (BS. Dư Thị Lan 0912060701) để được hướng dẫn. 

Ban Giám hiệu yêu cầu thủ trưởng các đơn vị triển khai các hoạt động về đào tạo và công tác học sinh, sinh viên trong học kỳ II năm học 2019-2020 theo kế hoạch trên...

Chi tiết công văn xem tại đây

Trân trọng thông báo!

  • Website 60 nam
  • Website cựu sinh viên