Thông báo kết quả dự tuyển tiến sĩ đợt 1 năm 2023

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN xin trân trọng thông báo kết quả dự tuyển tiến sĩ đợt 1 năm 2023 như sau:

  • Website cựu sinh viên