Thông báo tình trạng hồ sơ đăng ký dự thi lớp 10 Trường THPT Chuyên KHTN năm 2023

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo tình trạng hồ sơ đăng ký dự thi lớp 10 Trường THPT Chuyên KHTN năm 2023 sẽ được cập nhật tại địa chỉ sau: http://tuyensinh.hus.vnu.edu.vn/tra-cuu.html

 

Thí sinh tra cứu theo Họ và tên và ngày tháng năm sinh.

  • Website cựu sinh viên