Tuyển sinh lớp 10 chất lượng cao, Trường THPT Chuyên KHTN năm 2014

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
_________________
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________

Số 2661/TB-ĐHKHTN

Hà Nội, ngày  23  tháng 6 năm 2014

 
THÔNG BÁO
Tuyển sinh lớp 10 chất lượng cao, Trường THPT Chuyên KHTN năm 2014

          Hội đồng tuyển sinh THPT chuyên năm 2014 của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo kế hoạch xét tuyển vào lớp 10 chất lượng cao, Trường THPT Chuyên KHTN năm 2014 như sau:

1. Chỉ tiêu, đối tượng và tiêu chí xét tuyển

1.1. Chỉ tiêu: 60 học sinh (dự kiến mở 2 lớp).

1.2. Đối tượng: những học sinh đã tham dự kỳ thi tuyển sinh năm 2014 vào lớp 10 Trường THPT Chuyên KHTN có điểm các môn: tiếng Anh, Ngữ văn, Toán (vòng 1) đạt từ 3,0 điểm trở lên và có nguyện vọng đăng ký xét tuyển; Xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp cấp trung học cơ sở từ khá trở lên, xếp loại tốt nghiệp trung học cơ sở từ khá trở lên (Nhà trường sẽ kiểm tra khi thí sinh trúng tuyển làm thủ tục nhập học).

1.3. Hồ sơ xin xét tuyển

- Đơn xin xét tuyển (theo mẫu);

- Thời hạn nộp đơn xin xét tuyển: từ ngày 24/6/2014 đến ngày 14/7/2014.

- Địa điểm nộp đơn xin xét tuyển: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

1.4. Tiêu chí tuyển chọn: xét theo tổng điểm của mục a) và b) dưới đây, lấy từ cao xuống thấp đến đủ chỉ tiêu.

a) Kết quả thi tuyển sinh năm 2014 vào lớp 10 Trường THPT Chuyên KHTN:

+ Điểm thi môn tiếng Anh:                            hệ số 1

+ Điểm thi môn Ngữ văn:                               hệ số 1

+ Điểm thi môn Toán (vòng 1):                    hệ số 2

b) Kết quả kiểm tra và phỏng vấn trực tiếp, gồm hai nội dung sau:

+ Điểm kiểm tra đánh giá chỉ số thông minh (chỉ số IQ) thông qua bài trắc nghiệm khách quan trong thời gian 60 phút (theo thang điểm 10, hệ số 1);

+ Điểm phỏng vấn trực tiếp về những thông tin: mục đích học tập; nguyện vọng; thành tích học tập; năng lực, năng khiếu riêng của học sinh (theo thang điểm 10, hệ số 1).

- Thời gian kiểm tra và phỏng vấn: từ 08h00, ngày 17/7/2014.

-  Địa điểm: Trường THPT Chuyên KHTN, 182 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân Bắc, Hà Nội.

1.5. Thông báo kết quả: kết quả dự kiến thông báo vào ngày 19/7/2014.

1.6. Học sinh trúng tuyển nhập học: dự kiến ngày 25/7/2014.

1.7. Năm học mới: học từ ngày 04/8/2014.

2. Tài chính

            Trên nguyên tắc đảm bảo đủ chi phí cho tổ chức và quản lý giảng dạy, nâng cao chất lượng, tăng cường tiếng Anh và các hoạt động của lớp học. Mức học phí là 1.200.000 đồng/tháng, một năm học 9 tháng./.

                                     

 

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

- ĐHQGHN (để báo cáo);
- Các Phòng có liên quan;
- Trường THPT Chuyên KHTN;
- Lưu: VT, ĐT.

 

 

 

 

 

(đã ký)

 

PGS. TS. Vũ Hoàng Linh

 

 

  • Website 60 nam
  • Website cựu sinh viên