ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

THÔNG BÁO

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP ĐHQG

 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia cho NCS Nguyễn Thị Kiều về đề tài: Thuần nhất hóa các biên phân chia có độ nhám cao. 

      Chuyên ngành: Cơ học vật rắn

      Mã số: 9440109.02

      Thời gian: 14h00 ngày 12 tháng 10 năm 2021

      Địa điểm: Phòng Hội thảo 418, tầng 4 nhà T1 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 334 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội.

Kính mời các nhà khoa học quan tâm đến luận án tới dự.

BAN TỔ CHỨC