ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

THÔNG BÁO

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP ĐHQG

 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia cho NCS Nguyễn Thị Phương Thảo về đề tài:

Nghiên cứu tướng đá-cổ địa lý trầm tích Miocen muộn khu vực trung tâm Miền võng Hà Nội.   

      Chuyên ngành: Địa chất học

      Mã số: 9440201.01

      Thời gian: 09h00 ngày 11 tháng 10 năm 2021

      Địa điểm: Phòng Hội thảo 418 nhà T1 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 334 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân - Hà Nội.

Kính mời các nhà khoa học quan tâm đến luận án tới dự.

BAN TỔ CHỨC