Kính gửi: Toàn thể các Thầy, Cô và Người sử dụng (NSD) VNUnet 

Hiện nay Văn phòng (TT ƯDCNTT) đã hoàn thành việc triển khai và thử nghiệm giải pháp “G-suite for Education” của Google cho email của ĐHQGHN với dung lượng hòm thư (Mailbox) là 30GB, dung lượng lưu trữ tài liệu (Google Drive) là không giới hạn, kèm theo nhiều tiện ích, ứng dụng hữu ích khác của giải pháp “G-suite for Education” phục vụ trao đổi thông tin, dạy và học. 

Văn phòng thông báo thời gian ĐHQGHN chính thức chuyển đổi sang sử dụng hệ thống VNU-Gmail mới kể từ 0h ngày 22/9/2020 (Thứ 3). Tài liệu hướng dẫn sử dụng (bao gồm cả đồng bộ mailbox và danh bạ từ VNUmail hiện tại lên hòm thư VNU trên Google) được gửi kèm theo thư này. 

Tài khoản đăng nhập vẫn sử dụng như tài khoản VNUmail hiện  tại.

Địa chỉ đăng nhập VNU-Gmail (kể từ 0h ngày 22/9/2020) là:

https://mail.vnu.edu.vn

- Hoặc https://idp.vnu.edu.vn  

- Hoặc https://mail.google.com (nếu đăng nhập qua địa chỉ này thì Username sẽ phải điền đầy đủ địa chỉ hòm thư của ĐHQGHN, như ABC@vnu.edu.vn) 

Lưu ý với Thầy Cô:  Khi sử dụng VNU-Gmail chính thức, Văn phòng vẫn duy trì các Mailbox cũ để Thầy Cô có thể truy cập để đọc thư bình thường tại địa chỉ https://testmail.vnu.edu.vn 

Thông tin hỗ trợ kỹ thuật: Trung tâm Ứng dụng CNTT - VP ĐHQGHN

ĐT: 024-85875910/024-37547 880

ĐT cá nhân: anh Nguyễn Thanh Tùng 0904660058, anh Đồng Quang Việt 0985108461, anh Nguyễn Văn Thắng 0368346772.

eMail: vnunet@vnu.edu.vn 

Trân trọng,

huong-dan-su-dung-vnu_gmail.pdf